Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Informacja dla osób niesłyszących
0Organizacje pozarządowe » Konsultacje


KONSULTACJE dotyczące projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Ujazd
i nadania jej statutu

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd dotyczące projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Ujazd i nadania jej statutu

Zarządzenie Wójta Gminy Ujazd z dn. 04.11.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o

projekt statutu Rady Seniorów Gminy Ujazd

Protokół ze spotkania dotyczącego konsultacji projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Ujazd i nadania jej statutu, które odbyło się w dniu 15 listopada 2016 r.

 

KONSULTACJE projektu  Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd o konsultacjach dot. projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi (…), na 2017rok

Zarządzenie Wójta Gminy Ujazd z dn. 28.10.2016 dot. projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi (…), na 2017 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Ujazd w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi (…), na rok 2017

Formularz konsultacji dot. projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi (…), na rok 2017 – aktywny

Wyniki konsultacji Programu współpracy na 2017 r.

Uchwała Rady Gminy Ujazd w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rokInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Bykowska-Winkiel dnia 5 grudzień 2016
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 27 maj 2016 godz. 15:23
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Źaneta Bykowska dnia 5 grudzień 2016 godz. 13:07
Liczba odsłon:
  607 od 27 maj 2016 godz. 15:23  (średnio 2.36 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl