Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Organizacje pozarządowe » Tryb małych zleceń


OFERTY UPROSZCZONE
składane w trybie art. 19a ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)

 

Informacja Wójta Gminy Ujazd z dnia 14 lipca 2017 r.dotycząca realizacji zadania publicznego

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Ujazd
z dnia 03 lipca 2017 roku

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 573) informuję, że 29 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem „ISKIERKA”z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jana Pawła II 64/66 złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Rehabilitacja na koniu” .

Całą treść ogłoszenia oraz załączniki zamieszczono poniżej.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 03 lipca 2017 r. dotyczące złożenia uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem "ISKIERKA"

FORMULARZ UWAG do uproszczonej oferty, złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem "ISKIERKA"

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Bykowska-Winkiel dnia 14 lipiec 2017
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 27 maj 2016 godz. 15:22
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Źaneta Bykowska dnia 1 sierpień 2017 godz. 15:50
Liczba odsłon:
  751 od 27 maj 2016 godz. 15:22  (średnio 2.18 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl