Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Ujazd na rok 2018

Informacja dla osób niesłyszących
0Organizacje pozarządowe » Otwarte konkursy ofert


III Otwarty konkurs ofert 2017

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 23 czerwca 2017 r. o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

-------------------------------------------------

 

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji konkursowej

 

Formularz zgłoszenia do pracy w Komisji konkursowej

 

Oświadczenie członka Komisji konkursowej o bezstronności

-------------------------------------------------

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dn. 30 maja 2017 r. dotyczące otwartego konkursu ofert

 

Zarządzenie nr 108/2017 Wójta Gminy Ujazd z dnia 30 maja 2017 r.

 

Nowy wzór oferty realizacji zadania publicznego

 

Nowy wzór umowy o relizację zadania publicznego

 

Nowy wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

 

Uchwała Nr XXXVIII/251/16 Rady Gminy Ujazd z dnia 28 listopada 2016r w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Ujazd (...), na rok 2017"

 

..............................................................................................................................................................................

II Otwarty konkurs ofert 2017

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 18.04.2017 r. o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

-------------------------------------------------

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 20 marca 2017 r. dotyczące otwartego konkutsu ofert

 

Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Ujazd z dnia 20 marca 2017 r.

 

Nowy wzór oferty realizacji zadania publicznego

 

Nowy wzór umowy o relizację zadania publicznego

 

Nowy wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

-------------------------------------------------

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji konkursowej

 

Formularz zgłoszenia do pracy w Komisji konkursowej

 

Oświadczenie członka Komisji konkursowej o bezstronności

 

..............................................................................................................................................................................

Otwarty konkurs ofert 2017

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 03.02.2017 r. o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

-------------------------------------------------

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd dotyczące otwartego konkursu ofert z dn. 02.01.2017 r.

 

Nowy wzór oferty realizacji zadania publicznego

 

Nowy wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

 

Nowy wzór oferty realizacji zadania publicznego

 

Nowy wzór umowy o relizację zadania publicznego

-------------------------------------------------

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji konkursowej

 

Oświadczenie członka Komisji konkursowej o bezstronności

 

Formularz zgłoszenia do pracy w Komisji konkursowej

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Bykowska-Winkiel dnia 27 czerwiec 2017
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 27 maj 2016 godz. 15:21
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Źaneta Bykowska dnia 27 czerwiec 2017 godz. 17:14
Liczba odsłon:
  1031 od 27 maj 2016 godz. 15:21  (średnio 2.81 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl