Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd - ulica Antolin

Informacja dla osób niesłyszących
0Nauka, Sport


NAUKA 

Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej Gminy Ujazd w 2011 roku uchwalony został Gminny Program Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, których wiedza i osiągnięcia wykraczają poza wymagania programowe szkół, w których się kształcą lub uzyskują inne znaczące osiągnięcia.

Zgodnie z zapisami § 6 Uchwały Rady Gminy Ujazd w sprawie Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży wniosek o stypendium lub nagrodę powinien zawierać co najmniej:

  1. określenie wnioskodawcy;
  2. dane kandydata do stypendium, nagrody (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, telefon, nazwę szkoły, klasę);
  3. uzasadnienie wniosku kandydata ubiegającego się o stypendium lub nagrodę (średnia ocen, ocena z zachowania, a w przypadku ubiegania się o nagrodę – wyszczególnienie osiągnięć kandydata).

Do wniosku o stypendium należy załączyć:

  • potwierdzoną za zdolność z oryginałem kopię świadectwa,

Do wniosku o nagrodę należy załączyć:

  •  potwierdzoną za zdolność z oryginałem kopię świadectwa,
  •  potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia odpowiednio w nauce, sporcie, działalności artystyczno-kulturalnej lub działalności prospołecznej.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu określono w:

  1. Uchwale Nr XI/52/11Rady Gminy Ujazd z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży;
  2. Uchwale Nr XLVIII/406/14 Rady Gminy Ujazd z dnia 31 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XI/52/11     Rady Gminy Ujazd z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Wspierania Edukacji     Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Do pobrania:

Uchwała Rady Gminy Ujazd w sprawie Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

 Uchwała Nr XLVIII/406/14 Rady Gminy Ujazd z dnia 31 marca 2014 r. zmieniając uchwałę Nr XI/52/11 Rady Gminy Ujazd z dnia 30 maja 20011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Wzór wniosku o przyznanie stypendium lub nagrody

 

Informacja Wójta Gminy Ujazd z dnia 10 sierpnia 2015 roku o przyznaniu stypendiów i nagród pieniężnych

Zarządzenie nr 143/2016 Wójta Gminy Ujazd z dn. 2.08.2016 r. w sprawie przyznania stypendiów jednorazowych za bardzo dobre wyniki w nauce oraz nagród finansowych za szczególne osiągniecia w nauce, w działalności artystyczno-kulturalnej oraz w sporcie

 

SPORT

Zasady przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników,

trenerów oraz innych osób wyróżniajacych się osiągnięciami

w działalności sportowej

 

Uchwała Nr XXXV/295/13 Rady Gminy Ujazd z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

 

Informacja Wójta Gminy Ujazd z dnia 01.10.2014 r. o przyznaniu stypendiów i nagród pieniężnych

 

Zarządzenie nr 143/2016 Wójta Gminy Ujazd z dn. 2.08.2016 r. w sprawie przyznania stypendiów jednorazowych za bardzo dobre wyniki w nauce oraz nagród finansowych za szczególne osiągniecia w nauce, w działalności artystyczno-kulturalnej oraz w sporcie

 

Wzór wniosku

wzór wniosku o przyznanie nagrody, wyróznienia dla zawodników, trenerów

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ujazd z dnia 21 lipca 2014 roku o przyznaniu nagród pieniężnych

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd o przyznaniu nagród pieniężnych

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 10 sierpnia 2015 roku o przyznaniu nagród pieniężnych i wyróżnienia

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 21 września 2015 roku o przyznaniu nagrody pieniężnej

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 25 maja 2016 r. o przyznaniu nagrody pieniężnej

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 26 sierpnia 2016 r. o przyznaniu nagród pieniężnych

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 17 października 2016 r. o przyznaniu wyróżnień

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Bykowska-Winkiel dnia 2 luty 2017
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 2 lipiec 2013 godz. 13:37
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Dariusz Adamiec dnia 2 luty 2017 godz. 11:00
Liczba odsłon:
  6137 od 2 lipiec 2013 godz. 13:37  (średnio 5.31 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl