Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Informacja dla osób niesłyszących
0Rolnictwo


Informacje dla rolników

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do Rolników

List Prezesa KRUS

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi - OSTRZEGA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi OSTRZEGA

 

Oferta dla rolników

Oferta dla rolników

 

Apel do hodowców drobiu

 

Apel do hodowców drobiu

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Maz. informuje

 

Zgłoszenie

 

zmiana przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt – od 18 października 2016r

 

INFORMACJA - Powiatowy Lekarz Weterynarii

 

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynrii w Tomaszowie Mazowieckim dot. przypadków występowania afrykańskiego pomoru świń

 

ProgramOgólnopolskichBadańPrzesiewowychDlaRolników,IchRodzin,Eemrytów,Rencistów

Informacja od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim dotycząca CAŁKOWITEGO ZAKAZU GRZEBANIA ZWŁOK PADŁYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH.

 

 

 

 

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do Rolników

Informacja o uruchomieniu serwisu informacyjnego przez Agencję Nieruchomości Rolnych dla rolników i osób zainteresowanych gruntami rolnymi

www.gospodarstwopolska.pl

Informacja dla rolników z powiatu tomaszowskiego dotycząca uboju zwierząt na użytek własny

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń

Informacja dotycząca XIV edycji Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016"

Informacja dotycząca Międzynarodowych Targów Fermy Bydła, Fermy Świń i Drobiu 19-21 lutego 2016, Nowa Hala EXPO/MOSiR Łódź

Gospodarstwa działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną roślinną, a także działające    w ramach dostaw bezpośrednich podjegają nadzorowi Państwowej Inspekcji Saniternej.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Mazowieckim

Wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

komunikaty

Pismo UW w Łodzi dot. możliwości prawnch w sprawie szacowania szkód...

Komunikat dla rolników

Informacja dotycząca Wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, które odbędą się w dniu 31 maja 2015 r.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji NR 146 w Ujeździe w sprawie wyborów do Rad Powiatowych Łódzkiej Izby Rolniczej

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

OBWIESZCZENIE Komisji Okręgowej Nr 146 w Ujeździe z dnia 11 maja 2015 r.

UCHWAŁA nr 9/2014 KRAJOWEJ RADY IZBY ROLNICZYCH z dnia 25 listopada 2014 r.

komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie użytkowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 

klęski urodzaju rok 2016

Komunikat dla rolników w sprawie wymarznięć upraw rolnych w okresie zimowym 2015-2016

wniosek o lustrację upraw

wniosek o lustrację upraw - wersja edytowalna

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Urszula Zimnicka dnia 14 październik 2016
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 12 czerwiec 2012 godz. 15:06
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Grzegorz Dratwa dnia 13 kwiecień 2017 godz. 14:12
Liczba odsłon:
  4658 od 12 czerwiec 2012 godz. 15:06  (średnio 3.62 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl