Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Informacja dla osób niesłyszących
0Jednostki organizacyjne Gminy » ZGKiM w Niewiadowie


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie

97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów bl. 8 lok. A

tel.:  44 719 31 50, 719 31 51

mail:  zgkim@ujazd.com.pl

Rach. Bankowy w PBS o/Ujazd Nr.: 95 8985 0004 0060 0600 0169 0001

 

kierownik:         Wojciech Tarnawczyk

                    

Forma organizacyjna: zakład budżetowy

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Osiedlu Niewiadów

Uchwała Nr XLIV/293/17 Rady Gminy Ujazd z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Momunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie

uchwała nr XLVI/304/02 Rady Gminy Ujazd z dnia 6 września 2002r w sprawie zmiany statutu ZGKiM w Niewiadowie

Schemat Organizacyjny ZGKiM w Niewiadowie

Zarządzenie nr 32/03 Wójta Gminy Ujazd z dn. 1.10.2003 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA do gminnej sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej

Wyniki badań wody z SUW Niewiadów, Tobiasze, UjazdInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Honorata Bogus [Kierownik Referatu] dnia 18 wrzesień 2017
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 28 listopad 2006 godz. 15:19
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Damian Andryszek dnia 18 wrzesień 2017 godz. 13:03
Liczba odsłon:
  10467 od 28 listopad 2006 godz. 15:19  (średnio 3.63 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl