Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dla osób niesłyszących
0
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty 

    Ujazd, dnia 11-02-2019 r.

Gmina Ujazd                            

ul. Pl. Kościuszki 6

97-225 Ujazd

NIP 773-22-22-057          

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164), na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe na  Zakup i dostawa  pojemników na śmieci na potrzeby projektu .: „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. Ścieżka dydaktyczna - Wiedza jest niedalEKO przy Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Biuro Expert Artur Batorski

97-225 Józefin 40a, 97-225 Ujazd

za łączną kwotę brutto: 1536,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca  gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie,  zapewnia  fachowość i  rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia oraz cena zaoferowana przez Wykonawcę mieści się w środkach jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

 

Jednocześnie informuję, iż na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty podlegające ocenie:

NR OFERTY

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

CENA OFERTY BRUTTO

ILOŚĆ PUNKTÓW

1

Biuro Expert Artur Batorski

97-225 Józefin 40a, 97-225 Ujazd

1536,00

100,00

2.

N. Trade s.c. Piotr i Lech Niteccy ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa

3408,24

45,07

 

 

Zamawiający

 

 

 

 

 Treść ogłoszenia

Ostateczny termin składania ofert:
 11 2019Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Martyna Wojciechowska [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  dnia 11 2019 godz. 19:05
Liczba odsłon:
  151 od 11 2019 godz. 19:05  (średnio 3.19 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl