Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dla osób niesłyszących
0
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer: RIR.042.2.3.2018


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Telefon/fax 0-44 719-21-29 w. 47

 

 

Znak sprawy: RIR.042.2.3.2018                                                                                                 Ujazd, dnia: 08.02.2019 r.

                                                         

                    

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe na:

Zatrudnienie animatora/animatorów w celu przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu „Nasze rady na odpady” – program z zakresu edukacji ekologicznej realizowanym w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  

 

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyli:

 

CZĘŚĆ 1

 

„ŚWIAT PRZYGÓD” GRZEGORZ BORYCA

ul. Poziomkowa 16/ lok.2

91 – 496 Łódź

za cenę: 690,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najniższą cenę na poszczególne części

w ramach kryterium oceny ofert: cena.

 

 

CZĘŚĆ 2  i CZĘŚĆ 3

 

Ośrodek Działań Ekologicznych ŹRÓDŁA

ul. Zielona 27

90 – 602 Łódź

 

Część 2 – za cenę: 360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100)

Część 3 – za cenę: 1 150,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych 00/100)

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najniższą cenę na poszczególne części

w ramach kryterium oceny ofert: cena.

 

 

 Jednocześnie informuję, iż na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty podlegające ocenie:

 

NR OFERTY

Nazwa i adres Dostawcy/Wykonawcy

CZĘŚĆ

CENA OFERTY

ILOŚĆ PUNKTÓW

 

    1.

„ŚWIAT PRZYGÓD”

GRZEGORZ BORYCA

ul. Poziomkowa 16/ lok.2

91 – 496 Łódź

 

CZĘŚĆ 1 – Przeprowadzenie zajęć pn: „Segregacja i recykling”

 

690,00 zł

 

 

100 pkt

CZĘŚĆ 2 – Przeprowadzenie zajęć pn: „Segregacja i recykling”

580,00 zł

 

62,07 pkt

CZĘŚĆ 3 – Przeprowadzenie zajęć pn: „Pakuję ekologicznie nie tylko od święta – EkoTorby”

 

1 290,00 zł

 

89,15 pkt

 

2.

 

Ośrodek Działań Ekologicznych  ŹRÓDŁA

ul. Zielona 27

90 – 602 Łódź

 

CZĘŚĆ 1 – Przeprowadzenie zajęć pn: „Segregacja i recykling”

Brak oferty

-

 

 

CZĘŚĆ 2 – Przeprowadzenie zajęć pn: „Segregacja i recykling”

360,00 zł

 

 

100 pkt

 

 

CZĘŚĆ 3 – Przeprowadzenie zajęć pn: „Pakuję ekologicznie nie tylko od święta – EkoTorby”

1 150,00 zł

 

 

100 pkt

 Treść ogłoszenia

Ostateczny termin składania ofert:
  8 2019Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek
Informacja opublikowana przez:
  dnia 8 2019 godz. 13:18
Liczba odsłon:
  204 od 8 2019 godz. 13:18  (średnio 3.83 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl