Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, nagród w konkursach oraz artykułów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych w ramach projektu Nasze przygody z małą kroplą wody  program z zakresu edukacji ekologicznej realizowanym w Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Numer: RIR.042.3.2.2018


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Telefon/fax 0-44 719-21-29 w. 47

 

 

Znak sprawy: RIR.042.3.2.2018                                                                                            Ujazd, dnia: 23.11.2018 r.

                                                         

                    

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986) na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe na:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, nagród w konkursach oraz artykułów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych w ramach projektu „Nasze przygody z małą kroplą wody” – program z zakresu edukacji ekologicznej realizowanym w Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  

 

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyli:

 

CZĘŚĆ I  Zakup i  dostawa pomocy dydaktycznych -  Zadanie 1, Zadanie 3, Zadanie 4:

 

CHEC SPORT Anna Chęć, ul. Smołki 4, 41-700 Ruda Śląska

Zadanie 1 – za cenę brutto: 8 839,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 00/100)

Zadanie 3 – za cenę brutto: 2 120,00 zł (słownie: dwa tysiące sto dwadzieścia złotych 00/100)

Zadanie 4 – za cenę brutto: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

 

CZĘŚĆ I  Zakup i  dostawa pomocy dydaktycznych -  Zadanie 2, Zadanie 5:

 

Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne „KRULEX” Leszek Krupiński, ul. Dmowskiego 2/16, 28- 300 Jędrzejów  

Zadanie 2 – za cenę brutto: 469,20 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 20/100)

Zadanie 5 – za cenę brutto: 1230,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych 10/100)

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najniższą cenę na każde zadanie w ramach kryterium oceny ofert: cena.

 

CZĘŚĆ II  Zakup i dostawa nagród w ramach konkursów

 

CHEC SPORT Anna Chęć, ul. Smołki 4, 41-700 Ruda Śląska

za cenę brutto: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100)

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najniższą cenę w ramach kryterium oceny ofert: cena.

CZĘŚĆ III – Zakup i dostawa artykułów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych

Firma Handlowo – Usługowa Jarkpol

ul. Warszawska 150/152 , 97-200 Tomaszów Mazowiecki

za cenę brutto: 1143,18 zł (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści trzy złote 18/100)

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najniższą cenę w ramach kryterium oceny ofert: cena.

 Jednocześnie informuję, iż na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty podlegające ocenie:

 

NR OFERTY

Nazwa i adres Dostawcy/Wykonawcy

Część

CENA OFERTY BRUTTO

1.

Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne „KRULEX”

, ul. Dmowskiego 2/16 , 28-300 Jędrzejów

 

CZĘŚĆ I  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych:

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Zadanie 5

 

 

11 808,00 zł

469,20 zł

2 312,40 zł

1 599,00 zł

1 230,00 zł

CZĘŚĆ II Zakup i dostawa

nagród w konkursach:

Zadanie 1

701,10 zł

CZĘŚĆ III Zakup i dostawa artykułów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych

Zadanie 1

1 303,80 zł

2.

Firma Handlowo – Usługowa Jarkpol

ul. Warszawska 150/152 , 97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

 

CZĘŚĆ III Zakup i dostawa artykułów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych

 

Zadanie 1

 

1 143,18 zł

3.

CHEC SPORT Anna Chęć, ul. Smołki 4, 41-700 Ruda Śląska

 

 

CZĘŚĆ I  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych:

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Zadanie 5

 

8 839,00 zł

633,00 zł

2 120,00 zł

1 500,00 zł

1 900,00 zł

CZĘŚĆ II Zakup i dostawa

nagród w konkursach:

Zadanie 1

600,00 zł

CZĘŚĆ III Zakup i dostawa artykułów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych

 

Zadanie 1

 

1 472,00 zł


Zamawiający

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur PawlakTreść ogłoszenia
Informacja opublikowana przez:
  dnia 23 2018 godz. 15:43
Liczba odsłon:
  108 od 23 2018 godz. 15:43  (średnio 1.58 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl