Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na REMONT POMIESZCZEŃ SANITARIATÓW W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ OSP W MIEJSCOWOŚCI PRZESIADŁÓW, DZIAŁKA NR EWID. 406, GMINA UJAZD

Numer: RIR.272.2.301.2018.


Ujazd dnia: 2018-10-25

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

 

RIR.272.2.301.2018.                                                                                                                                                                  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe:

  • REMONT POMIESZCZEŃ SANITARIATÓW W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ OSP W MIEJSCOWOŚCI PRZESIADŁÓW, DZIAŁKA NR EWID. 406, GMINA UJAZD”

Termin składania ofert: do dnia 24.10.2018r.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 35.000,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

Lp.

Oferent

Cena brutto

        [zł]

Termin wykonania

do

Uwagi

1

„ROL-Bud”

Elżbieta Grabiszewska

Ul. Praga 50

97-420 Szczerców

136 161,00

30.04.2019r.

 

2

House-Gips Sp. z o.o.

Pl. Jana Pawła II 3

95-100 Zgierz

81 200,91

30.04.2019r

 

3

 

Firma Budowlano Usługowa „DABI”

Damian Biegun

Ul. Ogrodowa 67

97-200 Tomaszów Maz.

91 020,00

30.04.2019r

 

4

Firma Budowlana „Wektor”

Radosław Chachuła

Ul. Piastowska 17 a

97-200 Tomaszów Maz.

73 800,00

30.04.2019r

 

 

 

 

Zamawiający:

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 

 

 

 

 Treść ogłoszenia
Informacja opublikowana przez:
  dnia 26 2018 godz. 13:57
Liczba odsłon:
  138 od 26 2018 godz. 13:57  (średnio 1.94 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl