Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na: Sporządzenie dokumentacji projektowo  kosztorysowej na wykonanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Ujazd.

Numer: RPG. 6232.6.1.2.2018.A.Z.


Znak sprawy: RPG. 6232.6.1.2.2018.A.Z.

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:

„Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Ujazd”,

Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 04.10.2018 o godz. 10:00

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 20 000 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

  1.  

Kubaturowe Sp. z o.o.

Plac Bankowy 2

00-095 Warszawa

26.445,00 zł

  1.  

GP ENERGY SP. Z O.O.

ul. Ks. J.Popiełuszki 65A

97-200 Tomaszów Maz.

39.500,00 zł

  1.  

Firma „KUBI” mgr  inż. Krzysztof Bąbol

97-200 Tomaszów Maz.

ul. Ks. J.Popiełuszki 65

51.660,00 zł

  1.  

HEKO Sp. z o.o.

ul. Jugosłowiańska 41

60-301 Poznań

39.975,00 zł

  1.  

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Usługowe Inżynieria PRO EKO Sp. z o.o.

ul. Strażacka 37

43-382 Bielsko-Biała

31.734,00 zł

  1.  

WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 80

42-595 Siemonia

52.890,00 zł

  1.  

SKAR CENTRUM  Sp. z o.o.

25-503 Kielce

ul. Panoramiczna 5/19

59.040,00 zł

  1.  

Przedsiębiorstwo Projektowania i Nadzoru „JUKON PROJEKT”

ul. Kaczyńskich 14

97-400 Bełchatów

45.510,00 zł

 

Zamawiający

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 

 

 


» ZAŁĄCZNIKI «

Dodany: 08.10.2018 godz. 12:11
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Grzegorz Zimnicki [Kierownik Referatu Planowania]
Informacja opublikowana przez:
  dnia 8 2018 godz. 12:11
Liczba odsłon:
  139 od 8 2018 godz. 12:11  (średnio 1.61 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl