Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Nadzór inwestorski nad Przebudową ulicy Pasikonika w Ujeździe prowadząca do Parku Edukacyjno-Rozrywkowego `Mikrokosmos

Numer: RIR.272.2.259.2018


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Telefon/fax 0-44 719-21-29 w. 47

 

Nasz znak: RIR.272.2.259.2018

                                                                                                                                          Ujazd, dnia 24.09.2018r.

                                                          

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe na:

Nadzór inwestorski nad Przebudową ulicy Pasikonika w Ujeździe prowadząca do Parku Edukacyjno-Rozrywkowego "Mikrokosmos”,

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożył:

 

Projektowanie i nadzory drogowe Jacek Killman

ul. Sikorskiego 15, lok.3

95-040 Koluszki

 

 na „Nadzór inwestorski nad Przebudową ulicy Pasikonika w Ujeździe prowadząca do Parku Edukacyjno-Rozrywkowego "Mikrokosmos”, za cenę brutto: 2 583.00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote 00/100).

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca zaoferował najniższą cenę oraz cena zaoferowana przez Wykonawcę mieści się w środkach jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

 

 

 Jednocześnie informuję, iż na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty podlegające ocenie:

NR OFERTY

Nazwa i adres Dostawcy/Wykonawcy

CENA OFERTY BRUTTO

ILOŚĆ PUNKTÓW W KRYTERIUM CENA

1

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie Prosta-Projekt

Piotrkowice, ul. Kielecka 37

26-020 Chmielnik

3 813,00 zł

67,74

2

Piotr Fijałkowski

ul. Elżbiety 5

97-200 Tomaszów Mazowiecki

5 800,00 zł

44,53

3

Projektowanie i nadzory drogowe Jacek Killman

ul. Sikorskiego 15, lok.3

95-040 Koluszki

2 583,00 zł

100,00


Zamawiający

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur PawlakTreść ogłoszenia
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek
Informacja opublikowana przez:
  dnia 24 2018 godz. 13:37
Liczba odsłon:
  174 od 24 2018 godz. 13:37  (średnio 1.72 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl