Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na: Nadzór inwestorski nad Przebudową ulicy Pasikonika w Ujeździe prowadząca do Parku Edukacyjno-Rozrywkowego `Mikrokosmos.

Numer: RIR.272.2.259.2018


Ujazd dnia: 2018-09-24

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

 

Znak sprawy: RIR.272.2.259.2018                                                                                                                                           

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:

Nadzór inwestorski nad Przebudową ulicy Pasikonika w Ujeździe prowadząca do Parku Edukacyjno-Rozrywkowego "Mikrokosmos”,

Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 24.09.2018 o godz. 10:10

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 18 450 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

1

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie Prosta-Projekt

Piotrkowice, ul. Kielecka 37

26-020 Chmielnik

3 813,00 zł

2

Piotr Fijałkowski

ul. Elżbiety 5

97-200 Tomaszów Mazowiecki

5 800,00 zł

3

Projektowanie i nadzory drogowe Jacek Killman

ul. Sikorskiego 15, lok.3

95-040 Koluszki

2 583,00 zł

 

Zamawiający

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 Treść ogłoszenia
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek
Informacja opublikowana przez:
  dnia 24 2018 godz. 13:15
Liczba odsłon:
  176 od 24 2018 godz. 13:15  (średnio 1.72 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl