Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dla osób niesłyszących
0
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Rozbiórka budynku gospodarczego i budynku dawnej Szkoły Podstawowej na działce o nr ewid 40/2 obręb Lipianki 25,gm. Ujazd

Numer: RIR.272.2.232.2018


Ujazd, dnia 04.09.2018r.

Znak sprawy: RIR.272.2.232.2018                                                                                                                           

                                                               

                                                                                  

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu prowadzonym na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy w Ujeździe na:

„Rozbiórka budynku gospodarczego i budynku dawnej Szkoły Podstawowej na działce o nr ewid 40/2 obręb Lipianki 25,gm. Ujazd”

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma :

Tom-Stone

Łukasz Tejchman

Komorów ul. Szczęśliwa 10

97-200 Tomaszów Maz.

Cena całkowita ryczałtowa wynosi: 17.712,00  zł brutto  (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset dwanaście zł 00/100)

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca  gwarantuje  realizację przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie,  zapewnia  fachowość i  rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia, oraz uzyskał największą ilość punktów.

Jednocześnie informujemy, że na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Oferent

Cena brutto

        [zł]

Ilość uzyskanych punktów

Uwagi

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ALDEX Marek Wichnera

Ul. Kocka 8

26-600 Radom

43.050,00

41,14   pkt.

 

2

Przedsiębiorstwo Usługowo –Budowlane

Robert Kleniuk

Ul. Bratkowa 1

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

79.831,13

22,19 pkt.

 

3

PPHU EWE-MAR

Krzysztof Wajszczyk

Ewcin 23

97-319 Będków

21.657,21

81,78 pkt.

 

4

P.P.H.U.”Hoga”

Sławomir Pirek

Gomulin-Kolonia

Ul. Trybunalska 9

97-371 Wola-Krzysztoporska

20.981,84

84,42 pkt.

 

5

ENERGOKON-PLUS SP. Z O.O.

ul. Mierosławskiego 3

41-200 Sosnowiec

43.050,00

   41,14 pkt.

 

6

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „PAMAR II”

Paweł Marcinek

Oś. Tysiąclecia 65/22

31-610 Kraków

23.185,50

76,39 pkt.

 

7

P.P.H.U.”GRAMEL”

Elżbieta  Grad

Przesiadłów 88

97-225 Ujazd

29.520,00

60,00 pkt.

 

8

Zakład “REK-MEL”

H.Ścibiorek

Ul. Zachodnia 4

97-221 Rokiciny

28.290,00

62,61 pkt.

 

9

W i W Plus sp. z o.o.

Ul. Ryska 8

66-400 Gorzów Wlkp.

41.143,50

43,05 pkt.

 

10

           SPB

Ul. Grzybowska 99

05-520 Parcela

41.451,00

42,73 pkt.

 

11

VMG Polska sp. z o.o.

Ul. Mazura 18A

02-830 Warszawa

57.810,00

30,64 pkt.

 

12

Usługi Ogólnobudowlane

Janusz  Kępiński

Ul. Starzyńskiego 49

05-090 Raszyn

68.511,00

25,85 pkt.

 

13

„EKO GRAND”

Rafał Kurzak

Ul. Zielona 10

42-350 Koziegłowy

34.862,21

50,81 pkt.

 

14

Tom-Stone

Łukasz Tejchman

Komorów ul. Szczęśliwa 10

97-200 Tomaszów Maz.

17.712,00

100 pkt.

 

 

                                                                                               Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

                                                                                        Treść ogłoszenia
Informacja opublikowana przez:
  dnia 6 2018 godz. 10:32
Liczba odsłon:
  225 od 6 2018 godz. 10:32  (średnio 1.99 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl