Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania
kliknij aby wyświetlić
-----------------
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
kliknij aby wyświetlić
-----------------
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na: Dostawa i montaż instalacji solarnych, kotłów na biomasę do ogrzewania centralnej wody użytkowej oraz instalacji fotowoltaicznych na obiektach budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Ujazd

Numer: RIR.271.1.10.2018


Ujazd dnia: 2018-08-07

 

 

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki6

97-225Ujazd

 

Znak sprawy:RIR.271.1.10.2018                                                                                                                                               

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż instalacji solarnych, kotłów na biomasę do ogrzewania centralnej wody użytkowej oraz instalacji fotowoltaicznych na obiektach budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Ujazd

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazujeinformacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 07/08/2018 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Część I – 918 537,80 zł brutto

Część II – 563 905,18 zł brutto

Część III – 214 156,02 zł brutto

Łącznie: 1 696 599,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

(zł)

Termin wykonania

Okres

gwarancji

Warunki

płatności

1

Część 1

FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K

ul. Majora Hubala 157

95-054 Wola Zaradzyńska

1 019 298.09

31.12.2018

7 lat

30 dni

1

Część 2

FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K

ul. Majora Hubala 157

95-054 Wola Zaradzyńska

423 729.54

01.12.2018

7 lat

30 dni

1

Część 3

FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K

ul. Majora Hubala 157

95-054 Wola Zaradzyńska

246 262.69

31.12.2018

7 lat

30 dni

2

Część 2

NEOSTAR GREEN ENERGY Sp. z o.o.

ul. Gościniec 176

93-646 Łódź

464 740.00

28.09.2018

10 lat

30 dni

2

Część 3

NEOSTAR GREEN ENERGY Sp. z o.o.

ul. Gościniec 176

93-646 Łódź

240 150.00

28.09.2018

10 lat

30 dni

3

Część 1

ANTINUS Sp. z o.o.

ul. Sobieskiego 39/B5

96-100 Skierniewice

970 617.42

29.11.2018

7 lat

30 dni

4

Część 2

3 energy Lech Szafran

ul. Nefrytowa 58

91-360 Łódź

535 480.79

30.11.2018

7 lat

30 dni

5

Część 2

EKO PRIME HALINA SUSIK

ul. Jana Susika 3

97-226 Żelechlinek

589 794.00

31.11.2018

7 lat

30 dni

 

Zamawiający:

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak
 

 


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


Informacja z otwarcia ofert z dn. 07-08-2018
Dodany: 07.08.2018 godz. 14:46
 
Powiadomienie o wyborze
Dodany: 12.09.2018 godz. 12:38
 


Informacja opublikowana przez:
  dnia 7 2018 godz. 14:46
Liczba odsłon:
  225 od 7 2018 godz. 14:46  (średnio 2.16 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl