Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania
kliknij aby wyświetlić
-----------------
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
kliknij aby wyświetlić
-----------------
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Informacja dla osób niesłyszących
0
Informacja z otwarcia ofert na: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych funkcjonujących w Gminie Ujazd w okresie 01.09.2018 r.  30.06.2019 r. 

Numer: CUW.271.2.2018


Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd                                      Osiedle Niewiadów, 7 sierpnia 2018 r.

97-225 Ujazd

Osiedle Niewiadów 27

 

CUW.271.2.2018                                                                                                                          

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,

            Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),  przekazuje poniżej informacje  z otwarcia ofert.

Otwarcie ofert na: „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia  i rozwożenia po zajęciach dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych funkcjonujących w Gminie Ujazd w okresie  01.09.2018 r. – 30.06.2019 r. ”  -  Zadanie 1 odbyło się w dniu 07.08..2018 r. o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  wynosi: 298989,60 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

brutto

(w złotych za 1km)

 

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii zaoferowany przez Wykonawcę

Termin wykonania

Warunki  płatności

1

Firma Przewozowa „Bogdan”, Bogdan Piotrowski,                           ul. Słoneczna 22,                97 – 225 Ujazd

5,30

20

Zgodny
z SIWZ

Zgodne
z istotnymi postanowieniami umownymi

 

                                                                                                                         Zamawiający:

                                                                                                                                                 p.o. Kierownika

                                                                                                                                                (-) Wojciech Kocięba

 

 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd                                     Osiedle Niewiadów, 7 sierpnia 2018 r.

97-225 Ujazd

Osiedle Niewiadów 27

 

 

CUW.271.2.2018                                                                                                                          

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,

            Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),  przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

Otwarcie ofert na: „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych funkcjonujących w Gminie Ujazd w okresie 01.09.2018 r. – 30.06.2019 r. ”   -  Zadanie 2 odbyło się w dniu 07.08.2018 r. o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 124135,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

brutto

(w złotych za 1km)

 

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii zaoferowany przez Wykonawcę

Termin wykonania

Warunki  płatności

1

Firma Przewozowa „Bogdan”, Bogdan Piotrowski,                           ul. Słoneczna 22,                  97 – 225 Ujazd

5,00

20

Zgodny
z SIWZ

Zgodne
z istotnymi postanowieniami umownymi

 

                                                                                                                            Zamawiający:

                                                                                                                                                 p.o. Kierownika

                                                                                                                                                (-) Wojciech Kocięba

 

 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd                                     Osiedle Niewiadów, 7 sierpnia 2018 r.

97-225 Ujazd

Osiedle Niewiadów 27

 

 

CUW.271.2.2018                                                                                                                          

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,

            Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),  przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

Otwarcie ofert na: „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych funkcjonujących w Gminie Ujazd w okresie   01.09.2018 r. – 30.06.2019 r. ”   -  Zadanie 3 odbyło się w dniu 07.08.2018 r. o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 17982,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

brutto

(w złotych za 1km)

 

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii zaoferowany przez Wykonawcę

Termin wykonania

Warunki  płatności

1

„SMYKBUS” Transport Samochodowy

Wanda Wysmyk                           ul. Jana Pawła II 3              97 – 225 Ujazd

2,37

15

Zgodny
z SIWZ

Zgodne
z istotnymi postanowieniami umownymi

 

                                                                                                                           Zamawiający:

                                                                                                                                                 p.o. Kierownika

                                                                                                                                                (-) Wojciech Kocięba

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Informacja z otwarcia ofert - Zadanie 1
Dodany: 07.08.2018 godz. 13:20
 
Informacja z otwarcia ofert - Zadanie 2
Dodany: 07.08.2018 godz. 13:20
 
Informacja z otwarcia ofert - Zadanie 3
Dodany: 07.08.2018 godz. 13:20
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Wojciech Kocięba [Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Ujeździe] dnia 7 2018
Informacja opublikowana przez:
  dnia 7 2018 godz. 13:20
Liczba odsłon:
  130 od 7 2018 godz. 13:20  (średnio 1.67 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl