Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania
kliknij aby wyświetlić
-----------------
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
kliknij aby wyświetlić
-----------------
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na Przebudowa ulicy Pasikonika w Ujeździe prowadząca do Parku Edukacyjno-Rozrywkowego `Mikrokosmos`.

Numer: RIR.271.1.9.2018


Ujazd dnia: 2018-07-25

 

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

 

Znak sprawy: RIR.271.1.9.2018                                                                                                                                                

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Przebudowa ulicy Pasikonika w Ujeździe prowadząca do Parku Edukacyjno-Rozrywkowego "Mikrokosmos

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 25/07/2018 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 479 503.90 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Przewozy osobowe EUROBUS, EUROBRUK Firma "MARUSIK"

Buków 11

97-225 Ujazd

579 000.00 zł

09.11.2018r.

5 lat

Zgodnie z SIWZ

2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów  Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

629 270.60 zł

30.10.2018r.

5 lat

Zgodnie z SIWZ

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Tryb.

625 046.71 zł

30.10.2018r.

5 lat

Zgodnie z SIWZ

 

Zamawiający

(-) Wójt  Gmny 

Artur Pawlak

 


» ZAŁĄCZNIKI «
informacja z otwarcia ofert
Dodany: 25.07.2018 godz. 12:42
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek
Informacja opublikowana przez:
  dnia 25 2018 godz. 12:42
Liczba odsłon:
  200 od 25 2018 godz. 12:42  (średnio 1.96 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl