Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Zamówienia poniżej 30 000 euro: P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Opracowanie projektu graficznego oraz wykonanie i dostawę tablic informacyjnych w ramach projektu pn. Rozwój Turystyki Aktywnej I Rodzinnej W Gminie Ujazd Poprzez Utworzenie Akademii Sportu Oraz Miejsc Rekreacji I Wypoczynku dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Numer: RIR.272.2.141.2018


Ujazd dnia: 2018-06-12

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Znak sprawy: RIR.272.2.141.2018

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty
w procedurze prowadzonej w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe na: Opracowanie projektu graficznego oraz wykonanie i dostawę tablic informacyjnych w ramach projektu pn.  Rozwój Turystyki Aktywnej I Rodzinnej W Gminie Ujazd Poprzez Utworzenie Akademii Sportu Oraz Miejsc Rekreacji I Wypoczynku  dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

M3MEDIA Radosław Bernaciak

ul. Elizy Orzeszkowej 31/33

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

za łączną kwotę brutto: 1557,00

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca  gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie,  zapewnia  fachowość
 i  rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia oraz cena zaoferowana przez Wykonawcę mieści się
w środkach jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.


 

Jednocześnie informuję, iż na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty podlegające ocenie:

 

Lp.

Nazwa i adres Dostawcy/Wykonawcy

 

Data wpływu

Okres gwarancji

Cena

brutto

1.

Flesz Studio Tomasz Kenig, Królikowo 6, 11-015 Olsztynek

25-05-2018

        

2 lata

4760,10 zł

2.

PHU Tęcza Małgorzata Szczegielniak 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul.Śląska 15

01-06-2018

        

2 lata

2878,20 zł

3.

Agencja Reklamowo Marketnigowa Sylwiusz Gruś 56-120 Brzeg Dl, ul. Wilcza 8/1

06-06-2018

 

3 lata

2214,00 zł

4.

PPHU Janusz Ciosek Wielka Reklama ul. Wojska Poslkiego 45 98-300 Wieluń

07-06-2018

 

2 lata

3321,00 zł

5.

M3MEDIA Radosław Bernaciak ul. Elizy Orzeszkowej 31/33 97-200 Tomaszów Mazowiecki

07-06-2018

 

2 lata

1557,00 zł

6.

Biuro Expert Artur Batorski Józefin 40a, 97-225 Ujazd

07-06-2018

 

2 lata

1845,00 zł

 

 

Zamawiający:

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 

 

 Treść ogłoszenia
Informacja opublikowana przez:
  dnia 12 2018 godz. 15:46
Liczba odsłon:
  213 od 12 2018 godz. 15:46  (średnio 1.61 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl