Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na Przebudowę ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd.

Numer: RIR.271.1.8.2018


Ujazd dnia: 2018-05-23

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

 

Znak sprawy: RIR.271.1.8.2018                                                                                                                                               

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 23/05/2018 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 215 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów  Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

328 757.84 zł

14.08.2018r.

5 lat

Zgodnie
z SIWZ

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Trybunalski

343 851.51 zł

14.08.2018r.

5 lat

Zgodnie
z SIWZ

 

Zamawiający

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 Treść ogłoszenia
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek
Informacja opublikowana przez:
  dnia 23 2018 godz. 12:43
Liczba odsłon:
  227 od 23 2018 godz. 12:43  (średnio 1.61 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl