Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania na: Zakup i dostawa pomocy do zabaw ruchowych na placu zabaw w ramach projektu Akademia kreatywnego przedszkolaka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Numer: RIR.272.2.103A.2018


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki6

97-225Ujazd

 

Pismo: RIR.272.2.103A.2018                                                                                          Ujazd dnia: 2018-05-18

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego na:

Zakup i dostawa pomocy do zabaw ruchowych na placu zabaw w ramach projektu „Akademia kreatywnego przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020z powodu braku ofert niepodlegających odrzuceniu.

UZASADNIENIE

W postępowaniu na „Zakup i dostawa pomocy do zabaw ruchowych na placu zabaw w ramach projektu „Akademia kreatywnego przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wpłynęła tylko jedna oferta, złożona przez Wykonawcę Moje Bambino, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.
W trakcie trwania czynności badania oferty, Zamawiający stwierdził, że w złożonej w dniu 17.05.2018r. godz. 10:49 ofercie Wykonawca poinformował, że termin dostawy produktu „stół do zabawy z wodą i piaskiem) musi zostać wydłużony do 04.08.2018r. Zamawiający zgodnie z zapisami pkt 5.1.1 zaproszenia do składania ofert wymagał dostarczenia przedmiotów objętych zamówieniem (tj. tor wodny, stół do zabawy z wodą i piaskiem) w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy. Zamawiający nie może przyjąć do realizacji produktu „tor wodny” i unieważnić w części postępowania, ponieważ zgodnie z pkt 4.6 zaproszenia Zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych .

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie Zakup i dostawa pomocy do zabaw ruchowych na placu zabaw w ramach projektu „Akademia kreatywnego przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020z powodu braku ofert niepodlegających odrzuceniu.

Informujemy, że stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiającego www.ujazd.bip.cc

Ponadto informujemy, że dziękujemy za złożenie oferty w niniejszy postępowaniu. O ponownym uruchomieniu postępowania na „Zakup i dostawa pomocy do zabaw ruchowych na placu zabaw w ramach projektu „Akademia kreatywnego przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”, poinformujemy Państwa odrębnym pismem.

 

Zamawiający:

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 

 

....................................................Treść ogłoszenia
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek
Informacja opublikowana przez:
  dnia 18 2018 godz. 09:55
Liczba odsłon:
  183 od 18 2018 godz. 09:55  (średnio 1.49 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl