Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer: RIR.271.1.8.2018


Ogłoszenie nr 500108129-N-2018 z dnia 16-05-2018 r.

Ujazd:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 553799-N-2018
Data: 07/05/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Ujazd, Krajowy numer identyfikacyjny 55099900000, ul. Plac Kościuszki  6, 97225   Ujazd, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 192 123, e-mail ugujazd@ujazd.com.pl, faks 447 192 129.
Adres strony internetowej (url): www.ujazd.bip.cc

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu: Data: 2018-05-22, godz. 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu: Data: 2018-05-23, godz. 10:00


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


Odpowieź na zapytanie w sprawie SWIZ
Dodany: 16.05.2018 godz. 14:53
 
Zał nr. 1 Warstwa wiążąca i wyrównawcza AC 2015
Dodany: 16.05.2018 godz. 14:53
 
Zał nr.2 Nawierzchnie z betonu asf. W-wa ścieralna
Dodany: 16.05.2018 godz. 14:53
 Ostateczny termin składania ofert:
 23 2018Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek dnia 16 2018
Informacja opublikowana przez:
  dnia 16 2018 godz. 14:53
Liczba odsłon:
  132 od 16 2018 godz. 14:53  (średnio 1.53 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl