Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu Akademia kreatywnego przedszkolaka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Numer: RIR.272.2.104.2018


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Telefon/fax 0-44 719-21-29 w. 47

                                                                                                                                       Ujazd, dnia: 16.05.2018r.

Znak sprawy: RIR.272.2.104.2018

                    

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe na:

Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu „Akademia kreatywnego przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyli:

 

Dreamtec Sp. z o.o

Pl. Strzelecki 20

50-224 Wrocław za cenę brutto: 4 981,50 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 50/100)

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najniższą cenę w ramach kryterium oceny ofert: cena.

 

 Jednocześnie informuję, iż na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty podlegające ocenie:

 

NR OFERTY

Nazwa i adres Dostawcy/Wykonawcy

CENA OFERTY BRUTTO

1.

Maxico Group Sp. z o.o.

ul. Przewoźników 11

03-691 Warszawa

5 399,70 zł

2.

A&E Sp. z o.o. Andrzej Orlenko

ul. Gwiaździsta 10/10

53-413 Wrocław

7 492,94 zł

3.

eDeal Sp. z o.o. Sp. K

ul. Tuwima 97

90-031 Łódź

5 709,66 zł

4.

P.H.U. Inter-Tab Jan Pazdecki

Józefów 27

62-872 Godziesze Małe

6 590,00 zł

5.

MKM Market Małgorzata Modzelewska

ul. Zdziarska 83Z/8 lok. 2

03-289 Warszawa

6  580,50 zł

6.

Dreamtec Sp. z o.o

Pl. Strzelecki 20

50-224 Wrocław

4 981,50 zł


Zamawiający

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur PawlakTreść ogłoszenia
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek
Informacja opublikowana przez:
  dnia 16 2018 godz. 11:41
Liczba odsłon:
  154 od 16 2018 godz. 11:41  (średnio 1.62 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl