Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu Akademia kreatywnego przedszkolaka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Numer: RIR.272.2.101.2018


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Telefon/fax 0-44 719-21-29 w. 47

 

 

Znak sprawy: RIR.272.2.101.2018                                                                         Ujazd, dnia: 14.05.2018r.

                                                                          

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe na:

Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu „Akademia kreatywnego przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożył:

 

W&A Adam Wasilewski

ul. Powstańców WLKP. 47/5

63-800 Gostyń  

 za cenę brutto 7 720,00 (słownie: siedem tysięcy siedemset dwadzieścia 00/100)

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najniższą cenę w ramach kryterium oceny ofert: cena

 Jednocześnie informuję, iż na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty podlegające ocenie:

NR OFERTY

Nazwa i adres Dostawcy/Wykonawcy

CENA OFERTY BRUTTO

1.

Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki ul. Lubomira 29 A

62-090 Mrowino

13 000,00 zł

2.

W&A Adam Wasilewski

ul. Powstańców WLKP. 47/5

63-800 Gostyń  

7 720,00 zł

3.

Moje Bambino Sp. z o.o., Sp. K.

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

9 800,23 zł


Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur PawlakTreść ogłoszenia
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek
Informacja opublikowana przez:
  dnia 14 2018 godz. 13:10
Liczba odsłon:
  145 od 14 2018 godz. 13:10  (średnio 1.58 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl