Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty : Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Akademia kreatywnego przedszkolaka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Numer: RIR.272.2.102.2018


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Telefon/fax 0-44 719-21-29 w. 47

Znak sprawy: RIR.272.2.102.2018                                                                                        Ujazd, dnia: 10.05.2018r.

                                                                           

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe na:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Akademia kreatywnego przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyli:

 

CZĘŚĆ I  Zakup i  Dostawa Pomocy Dydaktycznych:

Moje Bambino Sp. z o.o., Sp. K.

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

za cenę brutto: 3 130,56 zł  (słownie: trzy tysiące sto trzydzieści złotych 56/100)

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najniższą cenę w ramach kryterium oceny ofert: cena.

CZĘŚĆ II  Zakup I Dostawa Pomocy Dydaktycznych Sportowych

Nowa Szkoła Sp. z o.o. ul. POW 25

90-248 Łódź

za cenę brutto: 1 127,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia siedem złotych 00/100)

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najniższą cenę w ramach kryterium oceny ofert: cena.

 

 

 Jednocześnie informuję, iż na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty podlegające ocenie:

 

NR OFERTY

Nazwa i adres Dostawcy/Wykonawcy

Część

CENA OFERTY BRUTTO

1.

Nowa Szkoła Sp. z o.o. ul. POW 25

90-248 Łódź

 

CZĘŚĆ II  Zakup I Dostawa Pomocy Dydaktycznych Sportowych

1 127,00 zł

2.

Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne, Leszek KRUPIŃSKI, KRULEX ul. Dmowskiego 2/16, 28-300 Jędrzejów

CZĘŚĆ I  Zakup i  Dostawa Pomocy Dydaktycznych

3 210,00 zł

3.

CHEC – SPORT Anna Chęć

ul. Smołki 4

41-700 Ruda Śląska

CZĘŚĆ I  Zakup i  Dostawa Pomocy Dydaktycznych

CZĘŚĆ II  Zakup I Dostawa Pomocy Dydaktycznych Sportowych

 

3 185,00

 

1280,00 zł

4.

Moje Bambino Sp. z o.o., Sp. K.

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

CZĘŚĆ I  Zakup i  Dostawa Pomocy Dydaktycznych

3 130,56 zł

CZĘŚĆ II  Zakup I Dostawa Pomocy Dydaktycznych Sportowych

1 424,73 zł

5.

Paweł Kalita Hurtownia Sportowa Kal-Sport

Al. Tadeusza Rejtana 8

35-310 Rzeszów

 

Część II – Zakup i dostawa,

Pomocy Dydaktycznych Sportowych

1 800,00 zł

 Treść ogłoszenia
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek dnia 10 2018
Informacja opublikowana przez:
  dnia 10 2018 godz. 13:06
Liczba odsłon:
  145 od 10 2018 godz. 13:06  (średnio 1.57 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl