Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na: Przebudowa dróg w miejscowościach Sangrodz i Zaosie. Część I Przebudowa ulicy Słonecznikowej w miejscowości Sangrodz, Część II Przebudowa drogi w miejscowości Zaosie

Numer: RIR.271.1.7.2018


Ujazd dnia: 2018-04-24

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

 

Znak sprawy: RIR.271.1.7.2018                                                                                                                                               

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa dróg w miejscowościach Sangrodz i Zaosie. Część I Przebudowa ulicy Słonecznikowej
w miejscowości Sangrodz, Część II Przebudowa drogi w miejscowości Zaosie

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 24/04/2018 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi dla:

Części 1 Przebudowa ulicy Słonecznikowej w miejscowości Sangrodz w wysokości 217 000.00 zł brutto;

Części 2 Przebudowa drogi w miejscowości Zaosie w wysokości 78 500.00 zł brutto;

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nr

części

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

1

STRADA Olczak Adam, Piątek Łukasz s.c.

ul. Tuwima 3/10

97-300 Piotrków Trybunalski

233 700.00 zł

15.08.2018r.

5 lat

Zgodnie z SIWZ

2

2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

98 953.99 zł

14.08.2018r.

5 lat

Zgodnie z SIWZ

3

1

Zakład "REK-MEL" H. Ścibiorek

ul. Zachodnia 4

97-221 Rokiciny

199 999.99 zł

12.08.2018r.

5 lat

Zgodnie z SIWZ

4

1

Przewozy osobowe EUROBUS, EUROBRUK Firma "MARUSIK"

Buków 11

97-225 Ujazd

168 760.00 zł

14.08.2018r.

5 lat

Zgodnie z SIWZ

 

Zamawiający

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 

 

 Treść ogłoszenia
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek
Informacja opublikowana przez:
  dnia 24 2018 godz. 12:08
Liczba odsłon:
  307 od 24 2018 godz. 12:08  (średnio 2.14 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl