Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na:Zagospodarowanie terenu poprzez budowę elementów małej architektury o charakterze rekreacyjnymw miejscowościach Ujazd, Bronisławów, Józefin, Zaosie w gminie Ujazd,

Numer: RIR.271.1.3.2018/2


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Pismo: RIR.271.1.3.2018/2                                                                                                     Ujazd dnia: 2018-04-06

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zagospodarowanie terenu poprzez budowę elementów małej architektury o charakterze rekreacyjnym

w miejscowościach Ujazd, Bronisławów, Józefin, Zaosie w gminie Ujazd,

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:

1)            Część I Zagospodarowanie terenu poprzez budowę elementów małej architektury o charakterze rekreacyjnym  w miejscowości Bronisławów w gminie Ujazd,

2)            Część II Zagospodarowanie terenu poprzez budowę elementów małej architektury o charakterze rekreacyjnym  w miejscowości Józefów w gminie Ujazd,

3)            Część III Zagospodarowanie terenu poprzez budowę elementów małej architektury o charakterze rekreacyjnym  w miejscowości Ujazd w gminie Ujazd,

4)            Część IV Zagospodarowanie terenu poprzez budowę elementów małej architektury o charakterze rekreacyjnym  w miejscowości Zaosie w gminie Ujazd,

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

ARGON Klaudiusz Półtorak

ul. Grunwaldzka 121/86

37-700 Przemyśl

na:

Część I Zagospodarowanie terenu poprzez budowę elementów małej architektury

o charakterze rekreacyjnym  w miejscowości Bronisławów w gminie Ujazd za cenę 40 265.46 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów w ramach kryterium cena, długość okresu gwarancji, termin realizacji zamówienia.

ARGON Klaudiusz Półtorak

ul. Grunwaldzka 121/86

37-700 Przemyśl

na:

Część II  Zagospodarowanie terenu poprzez budowę elementów małej architektury

o charakterze rekreacyjnym w miejscowości Józefin w gminie Ujazd za cenę 49 139.73 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów w ramach kryterium cena, długość okresu gwarancji, termin realizacji zamówienia.

ARGON Klaudiusz Półtorak

ul. Grunwaldzka 121/86

37-700 Przemyśl

na:

Część III Zagospodarowanie terenu poprzez budowę elementów małej architektury o charakterze rekreacyjnym  w miejscowości Ujazd w gminie Ujazd, za cenę 139 707.84 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów w ramach kryterium cena, długość okresu gwarancji, termin realizacji zamówienia.

ARGON Klaudiusz Półtorak

ul. Grunwaldzka 121/86

37-700 Przemyśl

na:

Część IV Zagospodarowanie terenu poprzez budowę elementów małej architektury o charakterze rekreacyjnym  w miejscowości Zaosie w gminie Ujazd, za cenę 39 158.46 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów w ramach kryterium cena, długość okresu gwarancji, termin realizacji zamówienia.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem

1 - Część I Zagospodarowanie terenu poprzez budowę elementów małej architektury

o charakterze rekreacyjnym  w miejscowościach Bronisławów w gminie Ujazd

ARGON Klaudiusz Półtorak

ul. Grunwaldzka 121/86

37-700 Przemyśl

1 - Cena - 60.00

2 - Długość okresu gwarancji - 20.00

3 - Termin realizacji - 20.00

  100,00

1 - Część I Zagospodarowanie terenu poprzez budowę elementów małej architektury

o charakterze rekreacyjnym  w miejscowościach Bronisławów w gminie Ujazd

THETA Wojciech Myszka

ul. Leżakowa 1

93-430 Łódź

1 - Cena - 50.75

2 - Długość okresu gwarancji - 20.00

3 - Termin realizacji - 20.00

  90,75

1 - Część I Zagospodarowanie terenu poprzez budowę elementów małej architektury

o charakterze rekreacyjnym  w miejscowościach Bronisławów w gminie Ujazd

WERAN Sp. z o.o

ul. Nowodworska 12/9

54-433 Wrocław

1 - Cena - 48.38

2 - Długość okresu gwarancji - 20.00

3 - Termin realizacji - 20.00

  88,38

2 - Część II  Zagospodarowanie terenu poprzez budowę elementów małej architektury

o charakterze rekreacyjnym w miejscowościach  Józefin w gminie Ujazd

ARGON Klaudiusz Półtorak

ul. Grunwaldzka 121/86

37-700 Przemyśl

1 - Cena - 60.00

2 - Długość okresu gwarancji - 20.00

3 - Termin realizacji - 20.00

  100,00

2 - Część II  Zagospodarowanie terenu poprzez budowę elementów małej architektury

o charakterze rekreacyjnym w miejscowościach  Józefin w gminie Ujazd

THETA Wojciech Myszka

ul. Leżakowa 1

93-430 Łódź

1 - Cena - 51.08

2 - Długość okresu gwarancji - 20.00

3 - Termin realizacji - 20.00

  91,08

2 - Część II  Zagospodarowanie terenu poprzez budowę elementów małej architektury

o charakterze rekreacyjnym w miejscowościach  Józefin w gminie Ujazd

WERAN Sp. z o.o

ul. Nowodworska 12/9

54-433 Wrocław

1 - Cena - 46.82

2 - Długość okresu gwarancji - 20.00

3 - Termin realizacji - 20.00

  86,82

3 - Część III Zagospodarowanie terenu poprzez budowę elementów małej architektury o charakterze rekreacyjnym  w miejscowości Ujazd w gminie Ujazd,

ARGON Klaudiusz Półtorak

ul. Grunwaldzka 121/86

37-700 Przemyśl

1 - Cena - 60.00

2 - Długość okresu gwarancji - 20.00

3 - Termin realizacji - 20.00

  100,00

3 - Część III Zagospodarowanie terenu poprzez budowę elementów małej architektury o charakterze rekreacyjnym  w miejscowości Ujazd w gminie Ujazd,

THETA Wojciech Myszka

ul. Leżakowa 1

93-430 Łódź

1 - Cena - 45.44

2 - Długość okresu gwarancji - 20.00

3 - Termin realizacji - 20.00

  85,44

3 - Część III Zagospodarowanie terenu poprzez budowę elementów małej architektury o charakterze rekreacyjnym  w miejscowości Ujazd w gminie Ujazd,

WERAN Sp. z o.o

ul. Nowodworska 12/9

54-433 Wrocław

1 - Cena - 39.92

2 - Długość okresu gwarancji - 20.00

3 - Termin realizacji - 20.00

  79,92

4 - Część IV Zagospodarowanie terenu poprzez budowę elementów małej architektury o charakterze rekreacyjnym  w miejscowości Zaosie w gminie Ujazd,

ARGON Klaudiusz Półtorak

ul. Grunwaldzka 121/86

37-700 Przemyśl

1 - Cena - 60.00

2 - Długość okresu gwarancji - 20.00

3 - Termin realizacji - 20.00

  100,00

4 - Część IV Zagospodarowanie terenu poprzez budowę elementów małej architektury o charakterze rekreacyjnym  w miejscowości Zaosie w gminie Ujazd,

THETA Wojciech Myszka

ul. Leżakowa 1

93-430 Łódź

1 - Cena - 49.36

2 - Długość okresu gwarancji - 20.00

3 - Termin realizacji - 20.00

  89,36

4 - Część IV Zagospodarowanie terenu poprzez budowę elementów małej architektury o charakterze rekreacyjnym  w miejscowości Zaosie w gminie Ujazd,

WERAN Sp. z o.o

ul. Nowodworska 12/9

54-433 Wrocław

1 - Cena - 47.05

2 - Długość okresu gwarancji - 20.00

3 - Termin realizacji - 20.00

  87,05

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

 

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

                                                                    Zamawiający

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur PawlakTreść ogłoszenia
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek
Informacja opublikowana przez:
  dnia 6 2018 godz. 11:37
Liczba odsłon:
  374 od 6 2018 godz. 11:37  (średnio 2.06 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl