Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na: Przebudowa dróg w miejscowości Ujazd Część I Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd Część II Przebudowa ulicy Mostowej w miejscowości Ujazd

Numer: RIR.271.1.6.2018


Ujazd dnia: 2018-04-05

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

 

Znak sprawy: RIR.271.1.6.2018                                                                                                                                               

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa dróg w miejscowości Ujazd

Część I Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd

Część II Przebudowa ulicy Mostowej w miejscowości Ujazd

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 05/04/2018 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Część I Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd 215 000,00 zł brutto,

Część II Przebudowa ulicy Mostowej w miejscowości Ujazd 73 000,00 brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

Część I (1)

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Trybunalski

311 461.26 zł

24.07.2018r.

5 lat

Zgodnie z SIWZ

Część II (1)

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Trybunalski

217 384.37 zł

24.07.2018r.

5 lat

Zgodnie z SIWZ

Część II (2)

Zakład "REK-MEL"
H. Ścibiorek

ul. Zachodnia 4

97-221 Rokiciny

83 640.00 zł

20.07.2018

5 lat

Zgodnie z SIWZ

 

Zamawiający

Z up. Wójta Gminy Ujazd

(-) Barbara Wojtaszek

Sekretarz GminyTreść ogłoszenia
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek
Informacja opublikowana przez:
  dnia 5 2018 godz. 11:55
Liczba odsłon:
  358 od 5 2018 godz. 11:55  (średnio 2.02 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl