Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na Przebudowę ul. Zagajnikowej w miejscowości Ujazd

Numer: RIR.271.1.5.2018


Ujazd dnia: 2018-03-29

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki6

97-225Ujazd

 

Znak sprawy:RIR.271.1.5.2018                                                                                                                                                  

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Przebudowę ul. Zagajnikowej w miejscowości Ujazd

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazujeinformacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 29/03/2018o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 780 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

ul. Południowa17/19

97-300Piotrków Tryb.

1 109 317.11 zł

15.08.2018

5 lat

30 dni

2

Przewozy osobowe EUROBUS,EUROBRUK Firma "MARUSIK"

Buków11

97-225Ujazd

990 000.00 zł

08.08.2018

5 lat

30 dni

 

Zamawiający:

Z up. Wójta Gminy Ujazd

(-) Dominika Marjańska

Skarbnik Gminy

 
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Małgorzata Kubica
Informacja opublikowana przez:
  dnia 29 2018 godz. 13:02
Liczba odsłon:
  317 od 29 2018 godz. 13:02  (średnio 1.89 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl