Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na: Przebudowę i rozbudowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów wraz z budową oświetlenia boisk

Numer: RIR.271.1.4.2018


Ujazd dnia: 2018-03-28

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki6

97-225Ujazd

Znak sprawy:RIR.271.1.4.2018                                                                                                                                                 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Przebudowę i rozbudowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów wraz
z budową oświetlenia boisk

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazujeinformacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 28/03/2018 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 990 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Dro-Mar Marcin Dróżdż

Makowiec, ul. Radomska 138

26-640 Skaryszew

1 428 000.00 zł

27.07.2018

5 lat

30 dni

2

EUROCOURT Sp. z o.o.

ul. Wolności 8 lok. 7

26-600 Radom

1 198 020.00 zł

27.03.2018

5 lat

30 dni

3

ACTIVA LONGIN WITKOWSKI

ul. Narutowicza 53/lok 6

90-130 Łódź

1 691 672.49 zł

27.07.2018

5 lat

30 dni

 

Zamawiający:

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur PawlakTreść ogłoszenia
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Małgorzata Kubica
Informacja opublikowana przez:
  dnia 28 2018 godz. 14:15
Liczba odsłon:
  325 od 28 2018 godz. 14:15  (średnio 1.9 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl