Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na: Termomodernizacja i remont budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości. Dębniak

Numer: RIR.271.1.1.2018


Ujazd dnia: 2018-02-07

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki6

97-225Ujazd

Znak sprawy:RIR.271.1.1.2018                                                                                                                                                

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Termomodernizacja i remont budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości. Dębniak

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazujeinformacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 07/02/2018 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 150 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Firma Budowlano Usługowa "DABI" Damian Biegun

ul. Ogrodowa 67

97-200 Tomaszów Mazowiecki

186 885.86 zł

12.06.2018

5 lat

30 dni

2

Zakład Usług Technicznych ELEKTRA - GW s.c. Kazimierz Wochniak,Czesław Gąsieniec

ul. Wysoka 34/36

97-200 Tomaszów Mazowiecki.

269 865.63 zł

13.06.2018

5 lat

30 dni

3

DOM-LUX Aranżacja wnętrz

Usługi Remontowo –Budowlane Andrzej Łuczyński

ul. Westerplatte 9

95-040 Koluszki

299 958.14 zł

12.06.2018

5 lat

30 dni

4

"MIX - BUD" Adam Wiktorowicz

Zachorzów 21B

26-332 Sławno

241 432.71 zł

14.06.2018

5 lat

30 dni

 

Zamawiający:

 Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 

 

_________________________Treść ogłoszenia
Informacja opublikowana przez:
  dnia 7 2018 godz. 13:01
Liczba odsłon:
  275 od 7 2018 godz. 13:01  (średnio 1.8 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl