Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
Informacja z otwarcia ofert na `Budowa piłkochwytu na boisku do piłki nożnej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr:160, położonej w Osiedlu Niewiadów, obręb geod. PGR Niewiadów  Mącznik , gmina Ujazd`.

Numer: RIR.272.2.21.2018


Ujazd dnia: 2018-02-01

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

 

                                                                                                                                                                                                      

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

Zamawiający przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert:

                 Budowę  piłkochwytu na boisku do piłki nożnej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów

                 nr:160, położonej w Osiedlu Niewiadów, obręb geod. PGR Niewiadów – Mącznik , 

                 gmina Ujazd.

Termin składania ofert: do dnia 01/02/2018 godz. 10: 00

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 18000,00 zł brutto.

  1. Oferty złożyli:

 

Lp.

Nazwa i adres Dostawcy/Wykonawcy

Okres gwarancji

Cena

brutto

1.

SPORT TRANSFER Karolina Bałuk Jawornik 564, 32- 400 Myślenice

2 lata

14099,64 zł

2.

Budownictwo Sportowe i Ogólne Maciej Kępa

Sarnowo nr 33, 13-124 Kozłowo

           2 lata

14833,80 zł

 

Zamawiający:

 

Z upoważńienia Wójta Gminy Ujazd

Barbara Wojtaszek

Sekretarz Gminy

 

 Treść ogłoszenia
Informacja opublikowana przez:
  dnia 1 2018 godz. 14:05
Liczba odsłon:
  220 od 1 2018 godz. 14:05  (średnio 1.63 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl