Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na: Zakup energii elektrycznej dla Gminy Ujazd na rok 2018

Numer: RIR.271.1.17.2017


Ujazd dnia: 2017-12-28

 

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

 

Znak sprawy: RIR.271.1.17.2017                                                                                                                                            

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na: Zakup energii elektrycznej dla Gminy Ujazd na rok 2018 odbyło się w dniu 28/12/2017
o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
w wysokości: 390 000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

PGE Obrót S. A.

 ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

403 188.60 zł

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

2

Novum Spółka Akcyjna

ul. Racławicka 146

02-117 Warszawa

377 948.34 zł

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

3

ENERGA Obrót SA

Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

445 474.24 zł

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

4

Vervis Sp. z o.o.

ul. Zielna 47

87-800 Włocławek

389 748.98 zł

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

 

Zamawiający

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 Treść ogłoszenia
Informacja opublikowana przez:
  dnia 28 2017 godz. 12:13
Liczba odsłon:
  320 od 28 2017 godz. 12:13  (średnio 1.91 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl