Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w miejscowości Sangrodz

Informacja dla osób niesłyszących
0
Powiadomienie o wyborze oferty na: Opracowanie projektu graficznego oraz wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej w ramach projektu pn. Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ujazd

Numer: RIR.272.2.337.2017


TYTUŁ PROJEKTU: „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ujazd”

 

Ujazd, 04.12.2017r.

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Telefon/fax  44 719-21-29 wew. 43

 

Nasz znak: RIR.272.2.337.2017

Powiadomienie o wyborze oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1575 ze zm. ) oraz na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy                                  w Ujeździe na: Opracowanie projektu graficznego oraz wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej w ramach projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ujazd” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, informuję, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła  firma:

FRAMA Sp. z o o

Dr Feliksa Milberta 2/5

27-600 Sandomierz

na  cenę brutto:  246,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych 00100)

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie, zapewnia fachowość                              i rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia oraz cena zaoferowana przez Wykonawcę mieści się w środkach jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Jest to najtańsza oferta w prowadzonym postępowaniu.    

 

 

 

 

Jednocześnie informuję, iż w w/w postępowaniu wpłynęły następujące oferty podlegające ocenie:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

 

Ilość punktów w kryterium cena

 

  1.  

KMK Group

ul. Kuków 123

42-160 Krzepice

1230,00

20,00

  1.  

PHU Alva

Dariusz Ostrowski

ul. 1-go Maja 276

41-710 Ruda Śląska

971,70

25,32

  1.  

FRAMA Sp. z o o

Dr Feliksa Milberta 2/5

27-600 Sandomierz

246,00

100,00

  1.  

3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś

ul. Wilcza 8/1

56-120 Brzeg Dl.

738,00

33,33


Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur PawlakTreść ogłoszenia
Informacja opublikowana przez:
  dnia 5 2017 godz. 12:26
Liczba odsłon:
  252 od 5 2017 godz. 12:26  (średnio 1.8 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl