Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w miejscowości Sangrodz

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na: Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, gmina Ujazd.

Numer: RIR.271.1.14.2017


Ujazd dnia: 2017-11-28

 

 

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki6

97-225Ujazd

 

 

Znak sprawy: RIR.271.1.14.2017                                                                                                                                             

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na: Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, gmina Ujazdodbyło się w dniu 28/11/2017 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
w wysokości: 8 357 901,11 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

„Lepiko” Sp. z o. o.

Skórzewo, ul. Skórzewska 19

60-185 Poznań

13 720 650.00 zł

15.07.2017r.

5 lat

30 dni

2

GRAND Andrzej Grygirel

Korzenna 91

33-322 Korzenna

9 199 000.00 zł

15.07.2019r.

5 lat

30 dni

3

KONSTRUKTOR PROFESIONAL &PROFIT CENTER

Piotr Wężyk

ul. Wronia 65

97-300 Piotrków Tryb.

8 789 500.00 zł

12.07.2019r.

5 lat

30 dni

 

Zamawiający:

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur PawlakTreść ogłoszenia
Informacja opublikowana przez:
  dnia 28 2017 godz. 11:51
Liczba odsłon:
  479 od 28 2017 godz. 11:51  (średnio 2.49 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl