Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w miejscowości Sangrodz

Informacja dla osób niesłyszących
0
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zakup i dostawa pieca konwekcyjno-parowego i kotłów przechylnych w ramach projektu Akademia kreatywnego przedszkolaka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Numer: RIR.042.7.8.2017


Ujazd, dnia: 09.11.2017 r.

 

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Telefon/fax 0-44 719-21-29 w. 47

 

Znak sprawy: RIR.042.7.8.2017                                                                                                                                              

                                                       

                    

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy
w Ujeździe na:

 

Zakup i dostawa pieca konwekcyjno-parowego i kotłów przechylnych w ramach projektu „Akademia kreatywnego przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożył:

 

 

Część I Zakup i dostawa pieca konwekcyjno-parowego

 

Beata Gutkowska CSP, ul. Wyścigowa 56 G, 53-012 Wrocław

za cenę brutto 27918,54 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset osiemnaście 54/100)

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najniższą cenę w ramach kryterium oceny ofert: cena

 

Część II Zakup i dostawa kotłów przechylnych

 

GAMA Plawgo &Zawisza Spółka Jawna ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin za cenę brutto 15301,20 zł (słownie: piętnaście tysięcy trzysta jeden złotych 20/100)

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najniższą cenę w ramach kryterium oceny ofert: cena

 

Jednocześnie informuję, iż na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty podlegające ocenie:

 

 

 

NR OFERTY

Nazwa i adres Dostawcy/Wykonawcy

Część

CENA OFERTY BRUTTO

1.

Beata Gutkowska CSP, ul. Wyścigowa 56 G, 53-012 Wrocław

Część I Zakup i dostawa pieca konwekcyjno-parowego

 

27 918,54 zł

Część II Zakup i dostawa kotłów przechylnych

 

17 343,00 zł

2.

 GAMA Plawgo &Zawisza Spółka Jawna ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin

Część I Zakup i dostawa pieca konwekcyjno-parowego

 

34 440,00 zł

Część II Zakup i dostawa kotłów przechylnych

 

15 301,20 zł

 

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur PawlakTreść ogłoszenia
Informacja opublikowana przez:
  dnia 9 2017 godz. 15:32
Liczba odsłon:
  290 od 9 2017 godz. 15:32  (średnio 1.85 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl