Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd

Informacja dla osób niesłyszących
0
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zakup i dostawę pomocy do zabaw w ramach projektu Akademia kreatywnego przedszkolaka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Numer: RIR.042.7.4.2017


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Telefon/fax 0-44 719-21-29 w. 47

 

Znak sprawy: RIR.042.7.4.2017                                                                                         Ujazd, dnia: 13.10.2017 r.

                                                                         

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe na:

Zakup i dostawa pomocy do zabaw w ramach projektu „Akademia kreatywnego przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożył:

 

Część I  Zakup I Dostawa Zabawek

EDU Pracownia Marcin Kościelak,

ul. Budziszyńska 8-10, 62-800 Kalisz za cenę brutto 2 790,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najniższą cenę w ramach kryterium oceny ofert: cena

Część II Zakup I Dostawa pomocy do zabaw ruchowych na placu zabaw

 Moje Bambino Sp. z o.o., Sp. K.

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź za cenę brutto 5 683,25 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 25/100)

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najniższą cenę w ramach kryterium oceny ofert: cena

 Jednocześnie informuję, iż na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty podlegające ocenie:

NR OFERTY

Nazwa i adres Dostawcy/Wykonawcy

Część

CENA OFERTY BRUTTO

1.

Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne
 „KRULEX” Leszek Krupiński
ul. Dmowskiego 2/16, 28-300 Jędrzejów

Część I  Zakup I Dostawa Zabawek

4544,85 zł

Część II Zakup I Dostawa pomocy do zabaw ruchowych na placu zabaw

6510,39 zł

2.

EDU Pracownika Marcin Kościelak

Ul. Budziszyńska 8-10,

62-800 Kalisz

 

Część I  Zakup I Dostawa Zabawek

2 790,00 zł

3.

Moje Bambino Sp. z o.o., Sp. K.

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

Część I  Zakup I Dostawa Zabawek

3 553,52 zł

Część II Zakup I Dostawa pomocy do zabaw ruchowych na placu zabaw

5 683,25 zł


Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur PawlakTreść ogłoszenia
Informacja opublikowana przez:
  dnia 13 2017 godz. 12:59
Liczba odsłon:
  135 od 13 2017 godz. 12:59  (średnio 1.48 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl