Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd

Informacja dla osób niesłyszących
0
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Zakup i dostawa pomocy plastycznych w ramach projektu Akademia kreatywnego przedszkolaka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Numer: RIR.042.07.3.2017


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Telefon/fax 0-44 719-21-29 w. 47

 

 

Znak sprawy: RIR.042.07.3.2017                                                                                         Ujazd, dnia: 10.10.2017 r.

                                                         

                    Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe na:

Zakup i dostawa pomocy plastycznych w ramach projektu „Akademia kreatywnego przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożył:

 

Biur-Pol Zbigniew Sobień

ul. 1905 Roku 60

26-600 Radom za cenę brutto: 11 869,28 zł (słownie: jedenaście tysięcy  osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 28/100)

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najniższą cenę w ramach kryterium oceny ofert: cena.

 

 

 Jednocześnie informuję, iż na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty podlegające ocenie:

 

NR OFERTY

Nazwa i adres Dostawcy/Wykonawcy

CENA OFERTY BRUTTO

1.

JARKPOL  Jarosłw Korzycki

ul. Warszawska 150/152

97-200 Tomaszów Mazowiecki

14 006,00 zł

2.

Moje Bambino Sp. z o.o., Sp. K.

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

12 639,01 zł

3.

Biur-Pol Zbigniew Sobień

ul. 1905 Roku 60

26-600 Radom

11 869,28 zł

4.

„Later” Usługi wielobranżowe

Teresa Lasota ul. Wojciechowska 5A

20-704 Lublin

14 712,80 zł


Zamawiający

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur PawlakTreść ogłoszenia
Informacja opublikowana przez:
  dnia 10 2017 godz. 15:02
Liczba odsłon:
  141 od 10 2017 godz. 15:02  (średnio 1.49 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl