Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd

Informacja dla osób niesłyszących
0
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Akademia kreatywnego przedszkolaka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Numer: RIR.042.7.2.2017


 

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Telefon/fax 0-44 719-21-29 w. 47

 

Znak sprawy: RIR.042.7.2.2017                                                                                        Ujazd, dnia: 10.10.2017 r.

                                                         

                     

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe na:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Akademia kreatywnego przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyli:

 

CZĘŚĆ I  Zakup i  Dostawa Pomocy Dydaktycznych:

Moje Bambino Sp. z o.o., Sp. K.

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

za cenę brutto: 2 709,50 zł  (słownie: dwa tysiące siedemset dziewięć złotych 50/100)

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najniższą cenę w ramach kryterium oceny ofert: cena.

CZĘŚĆ II  Zakup I Dostawa Pomocy Dydaktycznych Do Terapii Logopedycznej

J. Cieślik, P.W.D Apex

Strzałków, ul. Kopernika 12, 97-500 Radomsko

za cenę brutto: 4 724,30 zł (słownie: cztery tysiące siedemset  dwadzieścia cztery złote 30/100)

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najniższą cenę w ramach kryterium oceny ofert: cena.

Część III – Zakup i dostawa, pomocy dydaktycznych do terapii integracji sensorycznej

Moje Bambino Sp. z o.o., Sp. K.

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

za cenę brutto: 12 801,19 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset jeden złotych 19/100)

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najniższą cenę w ramach kryterium oceny ofert: cena.

Część IV – Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do gimnastyki korekcyjnej

Paweł Kalita Hurtownia Sportowa Kal-Sport

Al. Tadeusza Rejtana 8

35-310 Rzeszów

za cenę brutto: 3 819,15 zł (słownie: trzy tysiące osiemset dziewiętnaście złotych 15/100)

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferował najniższą cenę w ramach kryterium oceny ofert: cena.

 

 Jednocześnie informuję, iż na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty podlegające ocenie:

 

NR OFERTY

Nazwa i adres Dostawcy/Wykonawcy

Część

CENA OFERTY BRUTTO

1.

J. Cieślik, P.W.D Apex

Strzałków, ul. Kopernika 12, 97-500 Radomsko

 

CZĘŚĆ II  Zakup I Dostawa Pomocy Dydaktycznych Do Terapii Logopedycznej

4 724,30 zł

2.

Moje Bambino Sp. z o.o., Sp. K.

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

CZĘŚĆ I  Zakup i  Dostawa Pomocy Dydaktycznych

2 709,50 zł

CZĘŚĆ II  Zakup I Dostawa Pomocy Dydaktycznych Do Terapii Logopedycznej

4 885,26 zł

Część III – Zakup i dostawa, pomocy dydaktycznych do terapii integracji

sensorycznej

 

12 801,19 zł

Część IV – Zakup i dostawa,

pomocy dydaktycznych do gimnastyki korekcyjnej

4 465,58 zł

3.

PHU Activ Medica Aldona Rawicka

ul. Smętowska 19, 85-552 Bydgoszcz

 

Część IV – Zakup i dostawa,

pomocy dydaktycznych do gimnastyki korekcyjnej

4 505,63 zł

4.

Paweł Kalita Hurtownia Sportowa Kal-Sport

Al. Tadeusza Rejtana 8

35-310 Rzeszów

 

Część IV – Zakup i dostawa,

pomocy dydaktycznych do gimnastyki korekcyjnej

3 819,15 zł

5.

PPHU CHEC

ul. Nałkowskiej 16 D

41-700 Ruda Śląska

 

CZĘŚĆ I  Zakup i  Dostawa Pomocy Dydaktycznych

3 148,80 zł

CZĘŚĆ II  Zakup I Dostawa Pomocy Dydaktycznych Do Terapii Logopedycznej

6 456,90 zł


Zamawiający:

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur PawlakTreść ogłoszenia
Informacja opublikowana przez:
  dnia 10 2017 godz. 14:59
Liczba odsłon:
  131 od 10 2017 godz. 14:59  (średnio 1.46 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl