Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd

Informacja dla osób niesłyszących
0
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zakup i dostawa wyposażenia kuchni w ramach zadania inwestycyjnego Utworzenie Klubu Senior + poprzez przebudowę budynku na ul. Parkowej 4 w m. Ujazd dz. nr ewidencyjny 1235, Obręb geodezyjny Ujazd w ramach dofinansowanego zadania publicznego pod nazwą Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior +realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015  2020 Edycja 2017, Moduł I Utworzenie i/lub wyposażenie placówki Senior +.

Numer: RIR. 272.2.255.2017


    Ujazd, dnia 10.10.2017 r.

Gmina Ujazd                       

ul. Pl. Kościuszki 6

97-225 Ujazd

NIP 773-22-22-057

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej w  trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia nie większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000,00 euro, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe wprowadzonym Zarządzeniem NR 117/2015 Wójta Gminy Ujazd z dnia 17 sierpnia 2015r. na

Zakup i dostawa wyposażenia  kuchni w ramach zadania inwestycyjnego Utworzenie Klubu „Senior +” poprzez przebudowę budynku na ul. Parkowej 4 w m. Ujazd dz. nr ewidencyjny 1235, Obręb geodezyjny Ujazd
w ramach dofinansowanego zadania publicznego pod nazwą „Utworzenie
i wyposażenie Klubu Senior +”
realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata
2015 – 2020 Edycja 2017, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior +”.

 

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

FIRMA EDRO Kamiński Robert

97-225 Ujazd

Plac Kościuszki 5

 

na: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z  niezbędnymi projektami organizacji ruchu dla zadania: Przebudowa ul. Sienkiewicza  w m. Ujazd  nr dz. 1108/1, 1108/2, 1126/1 obręb geodezyjny Ujazd, na odcinku o dł. około 350,00 m.

za łączną kwotę brutto: 2896,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca  gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie,  zapewnia  fachowość i  rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia oraz cena zaoferowana przez Wykonawcę mieści się w środkach jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

 

 

Jednocześnie informuję, iż na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty podlegające ocenie:
 

Lp.

Nazwa i adres Dostawcy/Wykonawcy

Termin realizacji

Okres gwarancji

Cena

brutto

1.

GAMA  Plawgo & Zawisza Sp. j.

Ul. Szczecińska 25A

75-122 Koszalin

30.11.2017r.

5 lat

3660,48 zł

2.

FORGASTRO Mariusz Walczak

92-014 Łódź

Ul. Janosika 58

30.11.2017r.

5 lat

5013,89 zł

3.

P.H.U. "Klimatex" Jacek Kujawa

ul. Sienkiewicza 17d

78-100 Kołobrzeg

23.10.2017r.

5 lat

3440,00 zł

4.

Firma Edro Kamiński Robert

 97-225 Ujazd

Plac Kościuszki 5

30.11.2017r.

5 lat

2896,00 zł

 

 

 

 

Zamawiający

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 

 Treść ogłoszenia
Informacja opublikowana przez:
  dnia 10 2017 godz. 14:45
Liczba odsłon:
  151 od 10 2017 godz. 14:45  (średnio 1.53 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl