Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd

Informacja dla osób niesłyszących
0
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania na  Zakup i dostawa sprzętu agd oraz elektronicznego w ramach zadania inwestycyjnego Utworzenie Klubu Senior + poprzez przebudowę budynku na ul. Parkowej 4 w m. Ujazd dz. nr ewidencyjny 1235, Obręb geodezyjny Ujazd, w ramach dofinansowanego zadania publicznego pod nazwą Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015  2020 Edycja 2017, Moduł I Utworzenie i/lub wyposażenie placówki Senior +`.

Numer: RIR.272.2.270.2017


    Ujazd, dnia 09.10.2017 r.

Gmina Ujazd                       

ul. Pl. Kościuszki 6

97-225 Ujazd

NIP 773-22-22-057

RIR.272.2.270.2017

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie zapytania ofertowego na:

„ Zakup i dostawa sprzętu agd oraz elektronicznego w ramach zadania inwestycyjnego Utworzenie Klubu „Senior +” poprzez przebudowę budynku na ul. Parkowej 4 w m. Ujazd dz. nr ewidencyjny 1235, Obręb geodezyjny Ujazd, w ramach dofinansowanego zadania publicznego pod nazwą „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior +” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020 Edycja 2017, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior +”

 

UZASADNIENIE

W dniu 09.10.2017r. Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy
w Ujeździe
na zadanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu agd oraz elektronicznego w ramach zadania inwestycyjnego Utworzenie Klubu „Senior +” poprzez przebudowę budynku na ul. Parkowej 4 w m. Ujazd dz. nr ewidencyjny 1235, Obręb geodezyjny Ujazd, w ramach dofinansowanego zadania publicznego pod nazwą „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior +” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020 Edycja 2017, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior +”.

 

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 06.10.2017. godz.10:00 nie wpłynęła żadna oferta. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.

 

 

Zamawiający

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 

 

 

 Treść ogłoszenia
Informacja opublikowana przez:
  dnia 9 2017 godz. 14:51
Liczba odsłon:
  145 od 9 2017 godz. 14:51  (średnio 1.5 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl