Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na : Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Ujeździe

Numer: RIR.271.1.11.2017


Ujazd dnia: 2017-09-08

 

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

 

Znak sprawy: RIR.271.1.11.2017                                                                                                                                             

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Ujeździe odbyło się w dniu 08/09/2017 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
w wysokości: 250 000,00  zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Doradztwo Techniczne-Ochrona Środowiska Leszek Wróblewski

ul. Baczyńskiego 20/16

05-092 Łomianki

183 270.00 zł

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

5 lat

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

2

EUROTECH Maciej Taff

Stanisławów Drugi, ul Łąkowa 2B

05-119 Legionowo

97 170.00 zł

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

5 lat

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

3

Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN" Grzegorz Nowak

ul. Hauke Bosaka 9

25-217 Kielce

349 320.00 zł

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

5 lat

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

4

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o.

ul. Opolska 11-19/lok.1

52-010 Wrocław

576 870.00 zł

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

5 lat

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

5

NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy Spółka Jawna

ul. Bór 143/157

42-202 Częstochowa

329 640.00 zł

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

5 lat

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

6

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o.

ul. Okrzei 18

64-920 Piła

467 400.00 zł

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

5 lat

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

7

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o.

ul. Broniewskiego 3

01-785 Warszawa

344 400.00 zł

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

5 lat

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

8

GEOKART-INTERNATIONAL Sp. z.o.o.

ul. Wita Stwosza 44

35-113 Rzeszów

311 682.00 zł

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

5 lat

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

9

ECOKUBE Sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

2 337 000.00 zł

Słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset zl

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

5 lat

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

10

Firma Konsultacyjno-Projektowa Gospodarki Wodno-Ściekowej WADIS Sp. z o.o.

ul. Chodkiewicza 15

85-065 Bydgoszcz

485 850.00 zł słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

8 lat

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

 

Zamawiający

 

 Treść ogłoszenia
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek
Informacja opublikowana przez:
  dnia 8 2017 godz. 13:40
Liczba odsłon:
  444 od 8 2017 godz. 13:40  (średnio 2.4 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl