Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na: Termomodernizacja i remont budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Dębniak

Numer: RIR.271.1.8.2017


Ujazd dnia: 2017-08-09

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki6

97-225Ujazd

 

Znak sprawy: RIR.271.1.8.2017                                                                                                                                                

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na: Termomodernizacja i remont budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Dębniak odbyło się w dniu 09/08/2017 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
w wysokości: 146 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Zakład Usług Technicznych ELEKTRA - GW s.c. Kazimierz Wochniak,Czesław Gąsieniec

ul. Wysoka 34/36

97-200 Tomaszów Mazowiecki

197 551,87 zł

13.11.2017r.

5 lat

30 dni

 

Zamawiający:

Z up. Wójta Gminy Ujazd

Barbara Wojtaszek

Sekretarz Gminy

 

 

 Treść ogłoszenia
Informacja opublikowana przez:
  dnia 9 2017 godz. 12:41
Liczba odsłon:
  187 od 9 2017 godz. 12:41  (średnio 1.54 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl