Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd

Informacja dla osób niesłyszących
0
Informacja z otwarcia ofert na: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci do Placówek Oświatowych z terenu Gminy Ujazd w roku szkolnym 2017/18

Numer: CUW.271.1.2017


Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd                                              Osiedle Niewiadów, 04.08.2017 r

97-225 Ujazd

Osiedle Niewiadów 27

 

 

CUW.271.1.2017                                                                                                                          

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,

            Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj .Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z 2016 r. poz. 831,  996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920, 2260, z 2017 r. poz. 933), przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci  do Placówek Oświatowych z terenu Gminy Ujazd w roku szkolnym 2017/18”  - Zadanie I odbyło się w dniu 04.08.2017 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości  251151,26 zł netto  (brutto 271243,36 zł.) Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

brutto

(w złotych za 1km)

 

Czas podstawienia pojazdu zastępczego   w przypadku awarii zaoferowany przez Wykonawcę

Termin wykonania

Warunki  płatności

1

Firma Przewozowa „Bogdan”,Bogdan Piotrowski,                         ul. Słoneczna 22,                97 – 225 Ujazd

5,18

18

Zgodny
z SIWZ

Zgodne
z istotnymi postanowieniami umownymi

 

                                                                                                                                                 Zamawiający:

                                                                                                                                                 p.o. Kierownika

                                                                                                                                                (-) Wojciech Kocięba

 

 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd                                             Osiedle Niewiadów, 04.08.2017 r.

97-225 Ujazd

Osiedle Niewiadów 27

 

 

CUW.271.1.2017                                                                                                                          

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,

            Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ((tj .Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z 2016 r. poz. 831,  996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920, 2260, z 2017 r. poz. 933),  przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci  do Placówek Oświatowych z terenu Gminy Ujazd w roku szkolnym 2017/18”  - Zadanie II odbyło się w dniu 04.08.2017 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości18648,00 zł. (brutto 20139,84 zł.) Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

brutto

(w złotych za 1km)

 

Czas podstawienia pojazdu zastępczego     w przypadku awarii zaoferowany przez Wykonawcę

Termin wykonania

Warunki  płatności

1

„Smykbus” Transport Samochodowy Wanda Wysmyk, ul. Jana Pawła II 3, 97 – 225 Ujazd

2,37

15

Zgodny
z SIWZ

Zgodne
z istotnymi postanowieniami umownymi

 

                                                                                                                                                  Zamawiający:

                                                                                                                                                 p.o. Kierownika

                                                                                                                                                (-) Wojciech Kocięba

 

 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd                                              Osiedle Niewiadów, 04.08.2017 r

97-225 Ujazd

Osiedle Niewiadów 27

 

 

CUW.271.1.2017                                                                                                                          

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,

            Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj .Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z 2016 r. poz. 831,  996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920, 2260, z 2017 r. poz. 933), przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci  do Placówek Oświatowych z terenu Gminy Ujazd w roku szkolnym 2017/18”  - Zadanie III odbyło się w dniu 04.08.2017 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości  110815,65 zł netto  (brutto 119680,90 zł.) Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

brutto

(w złotych za 1km)

 

Czas podstawienia pojazdu zastępczego     w przypadku awarii zaoferowany przez Wykonawcę

Termin wykonania

Warunki  płatności

1

Firma Przewozowa „Bogdan”, Bogdan Piotrowski,                         ul. Słoneczna 22,                 97 – 225 Ujazd

4,60

18

Zgodny
z SIWZ

Zgodne
z istotnymi postanowieniami umownymi

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                 Zamawiający:

                                                                                                                                                 p.o. Kierownika

                                                                                                                                                (-) Wojciech Kocięba


» ZAŁĄCZNIKI «
Informacja z otwarcia ofert - Zadanie I
Dodany: 04.08.2017 godz. 14:11
 
Informacja z otwarcia ofert - Zadanie II
Dodany: 04.08.2017 godz. 14:11
 
Informacja z otwarcia ofert - Zadanie III
Dodany: 04.08.2017 godz. 14:11
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Wojciech Kocięba [Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Ujeździe] dnia 4 2017
Informacja opublikowana przez:
  dnia 4 2017 godz. 14:11
Liczba odsłon:
  239 od 4 2017 godz. 14:11  (średnio 1.68 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl