Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na: Wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu administracyjnego Gminy Ujazd oraz ich hotelowanie

Numer: RIR.271.1.7.2017


Ujazd dnia: 2017-07-25

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

 

Znak sprawy: RIR.271.1.7.2017                                                                                                                                            

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na:  Wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu administracyjnego Gminy Ujazd oraz ich hotelowanie odbyło się w dniu 25/07/2017 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 370 000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Deklarowany wskaźnik adopcji

cena brutto za hotelowanie zwierzęcia 1szt za dobę

cena brutto za odłowienie/wyłapanie 1szt. zwierzęcia

cena brutto za odbiór 1szt. zwierzęcia

 1

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT PRZY FUNDACJI „MEDOR” ul. Urocza 9, 95-100 Zgierz

 8,00  zł

 150,00 zł

 250,00 zł

 8 %

 2

HOTEL DLA ZWIERZĄT I PTACTWA DOMOWEGO Longin Siemiński GABINET WETERYNARYJNY, SCHRONISKO CENTRUM REHABILITACYJNO-SZKOLENIOWO-ADOPCYJNE

ul. Kosodrzewiny 56

lok. 2, 92-411 Łódź

 8,61 zł

 30,75 zł

 30,75 zł

 100 %

 

Zamawiający

Z up. Wójta Gminy Ujazd

(-) Barbara Wojtaszek

Sekretarz Gminy

 

 


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszeniaDodany: 25.07.2017 godz. 14:04
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Adam Zimnicki
Informacja opublikowana przez:
  dnia 25 2017 godz. 14:04
Liczba odsłon:
  222 od 25 2017 godz. 14:04  (średnio 1.61 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl