Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd

Informacja dla osób niesłyszących
0
P O W I A D O M I E N I E o wyborze oferty na: Opracowanie projektu graficznego oraz wykonanie plakatu z trwałego tworzywa dotyczącego promocji projektu pn. Termomodernizacja i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Skrzynki wraz z zagospodarowaniem terenu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

Tytuł projektu: "Termomodernizacja i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Skrzynki wraz z zagospodarowaniem terenu"

 

Ujazd, 17.07.2017r.

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Telefon/fax  44 719-21-29 wew. 43

 

Znak sprawy RIR.727.2.181.2017

 

 Powiadomienie o wyborze oferty

 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z Dz.U. z 2015r. poz. 2164) oraz na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe na:

Opracowanie projektu graficznego oraz wykonanie plakatu z trwałego tworzywa dotyczącego promocji projektu pn. „Termomodernizacja i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Skrzynki wraz z zagospodarowaniem terenu” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

informuję, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Poligrafiamps.pl Sp. z o.o.

41-500 Chorzów ul. 11 Listopada 15

na  cenę brutto:  172,20 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa złote 20/100)

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie, zapewnia fachowość i rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia oraz cena zaoferowana przez Wykonawcę mieści się w środkach jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

 

Jednocześnie informuję, iż w w/w postępowaniu wpłynęły następujące oferty podlegające ocenie:

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

 

Ilość punktów w kryterium cena

 

  1.  

Poligrafiamps.pl Sp. z o.o.

41-500 Chorzów

ul. 11 Listopada 15

172,20 zł

 

100

2.

PIAST EXPERT Sp. z o.o.

43-100 Tychy

 ul. Nowokościelna 35

209,10

82,35

3.

FORMA REKLAMY

Rębieskie 10

98-220 Zduńska Wola

615,00

28

4.

Studio Extra

ul. Bankowa 2

78-600 Wałcz

311,00

55,37

5.

MINDS UP S.C

ul. Św. Józefa 13

44-200 Rybnik

1 911,42

9,01

6.

LUKSTAR Łukasz Mąkowski

ul. Fryderyka Chopina 26

98-220 Zduńska Wola

198,00

86,96

7.

Agencja Promocyjno- Wydawnicza “UNIGRAF” Józef Kloska ul. Filtrowa 27

85-467 Bydgoszcz

369,00

46,66

 

Z upoważnienia Wójta gminy Ujazd

(-) Barbara Wojtaszek

Sekretarz Gminy


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


P O W I A D O M I E N I E o wyborze oferty Z DN 19.07.2017
Dodany: 19.07.2017 godz. 10:01
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Wioletta Bołoz [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  dnia 19 2017 godz. 10:00
Liczba odsłon:
  237 od 19 2017 godz. 10:00  (średnio 1.64 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl