Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na `Rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Ujazd - ulica Antolin`

Numer: RIR.271.1.5.2017


Ujazd dnia: 2017-06-05

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

 

Znak sprawy:RIR.271.1.5.2017                                                                                                                                            

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd - ulica Antolin odbyło się w dniu 05/06/2017
o godz. 10:00.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 460 000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo -Mostowych

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Trybunalski

877 215,41 zł

28.08.2017r.

5 lat

30 dni

 

Zamawiający

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 

 Treść ogłoszenia
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek
Informacja opublikowana przez:
  dnia 5 2017 godz. 11:57
Liczba odsłon:
  202 od 5 2017 godz. 11:57  (średnio 1.56 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl