Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Informacja z otwarcia ofert na: `Przebudowa drogi w miejscowości Niewiadów`.

Numer: RIR.271.1.3.2017.ŻJ


Ujazd dnia: 2017-04-03

 

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

 

Znak sprawy: RIR.271.1.3.2017.ŻJ                                                                                                                                       

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na zadanie pn.: Przebudowa drogi w miejscowości Niewiadów odbyło się w dniu 03/04/2017 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 1 500 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Konsorcjum:

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski – lider konsorcjum

- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów „ERBEDIM”
Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski – partner konsorcjum

1 275 147.33

27.06.2017r.

5 lat

30 dni

2

"WŁODAN" Andrzej Włodarczyk, Spółka Jawna

Porszewice 31

95-200 Pabianice

1 368 195.24

27.06.2017r.

5 lat

30 dni

3

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

1 485 303.02

15.07.2017r.

5lat

30 dni

 

Zamawiający


» ZAŁĄCZNIKI «
informacja z otwarcia ofert
Dodany: 03.04.2017 godz. 13:04
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek
Informacja opublikowana przez:
  dnia 3 2017 godz. 13:04
Liczba odsłon:
  215 od 3 2017 godz. 13:04  (średnio 1.48 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl