Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Informacja dla osób niesłyszących
0

Kategoria:
Nr przetargu   Przedmiot zamówienia Termin składania ofert

RIR.270.1.2017 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok -

RIR.271.1.6.2017/9 P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę Świetlicy Wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Stasiolas -

RIR.271.1.7.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na: Wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu administracyjnego Gminy Ujazd oraz ich hotelowanie -

CUW.271.1.2017 Informacja z otwarcia ofert na: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci do Placówek Oświatowych z terenu Gminy Ujazd w roku szkolnym 2017/18 -

CUW.271.1.2017 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie I,II,III na Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci do Placówek Oświatowych z terenu Gminy Ujazd w roku szkolnym 2017/18. -

RIR.271.1.8.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na: Termomodernizacja i remont budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Dębniak -

271.1.8.2017 Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania: na: Termomodernizację i remont budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Dębniak -

RIR.271.1.9.2017 Termomodernizacja i remont budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Dębniak 30 2017
godz. 10:00

P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu administracyjnego Gminy Ujazd oraz ich hotelowanie. -

RIR.272.2.207.2017 ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania na: Remont dachu na budynku przy ul. Parkowej w Ujeździe. -

RIR.272.2.208.2017 ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ( budynek dawnej szkoły) w m. Sangrodz ul. Wspólna 2, nr ewid. dz.61/2 obr. Sangrodz. - 

Poniżej możesz wpisać słowa pod kątem których przetargi zostaną przeszukane
(jedno lub więcej słów oddzielonych spacją)

Możesz również wybrać przedział czasu w którym przetarg został opublikowany:
od  
do  


 Kliknij tutaj aby zapisać się lub zrezygnować z otrzymywania powiadomień o nowych ogłoszeniach na e-mail.
Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl