Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Informacja dla osób niesłyszących
0

Kategoria:
Nr przetargu   Przedmiot zamówienia Termin składania ofert

RIR.270.1.2018 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok -

RIR.271.1.7.2018 P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowa dróg w miejscowościach Sangrodz i Zaosie. Część I Przebudowa ulicy Słonecznikowej w miejscowości Sangrodz, Część II Przebudowa drogi w miejscowości Zaosie -

RIR.272.2.102.2018 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty : Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Akademia kreatywnego przedszkolaka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. -

RIR.272.2.101.2018 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu Akademia kreatywnego przedszkolaka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. -

RIR.272.2.104.2018 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu Akademia kreatywnego przedszkolaka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. -

RIR.271.1.8.2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 23 2018
godz. 10:00

RIR.272.2.103A.2018 Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania na: Zakup i dostawa pomocy do zabaw ruchowych na placu zabaw w ramach projektu Akademia kreatywnego przedszkolaka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -

RIR.271.1.8.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na Przebudowę ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd. -

RIR.272.2.141.2018 Zamówienia poniżej 30 000 euro: Zaproszenie do składania ofert na Opracowanie projektu graficznego oraz wykonanie i dostawę tablic informacyjnych w ramach projektu pn. Rozwój Turystyki Aktywnej I Rodzinnej W Gminie Ujazd Poprzez Utworzenie Akademii Sportu Oraz Miejsc Rekreacji I Wypoczynku dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 07 2018
godz. 23:59

RIR.271.1.8.2018 Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania na: Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd, - 

Poniżej możesz wpisać słowa pod kątem których przetargi zostaną przeszukane
(jedno lub więcej słów oddzielonych spacją)

Możesz również wybrać przedział czasu w którym przetarg został opublikowany:
od  
do  


 Kliknij tutaj aby zapisać się lub zrezygnować z otrzymywania powiadomień o nowych ogłoszeniach na e-mail.
Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl