Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Ujazd na rok 2018

Informacja dla osób niesłyszących
0

Kategoria:
Nr przetargu   Przedmiot zamówienia Termin składania ofert

RIR.270.1.2017 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok -

RIR.272.2.337.2017 Powiadomienie o wyborze oferty na: Opracowanie projektu graficznego oraz wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej w ramach projektu pn. Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ujazd -

RIR.271.1.14.2017/28 P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, gmina Ujazd -

RIR.271.1.15.2017 Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania Zakup energii elektrycznej dla Gminy Ujazd na rok 2018. -

RIR.271.1.16.2017 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji inwestycji pn: Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, gmina Ujazd 21 2017
godz. 10:00

RIR.271.1.17.2017 Zakup energii elektrycznej dla Gminy Ujazd na rok 2018 27 2017
godz. 10:00 

Poniżej możesz wpisać słowa pod kątem których przetargi zostaną przeszukane
(jedno lub więcej słów oddzielonych spacją)

Możesz również wybrać przedział czasu w którym przetarg został opublikowany:
od  
do  


 Kliknij tutaj aby zapisać się lub zrezygnować z otrzymywania powiadomień o nowych ogłoszeniach na e-mail.
Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl