Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Informacja dla osób niesłyszących
0

Kategoria:
Nr przetargu   Przedmiot zamówienia Termin składania ofert

RIR.270.1.2017 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok -

CUW.271.1.2017 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie I,II,III na Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci do Placówek Oświatowych z terenu Gminy Ujazd w roku szkolnym 2017/18. -

RIR.271.1.11.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na : Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Ujeździe -

RIR.272.2.270.2017 ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania na  Zakup i dostawa sprzętu agd oraz elektronicznego w ramach zadania inwestycyjnego Utworzenie Klubu Senior + poprzez przebudowę budynku na ul. Parkowej 4 w m. Ujazd dz. nr ewidencyjny 1235, Obręb geodezyjny Ujazd, w ramach dofinansowanego zadania publicznego pod nazwą Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015  2020 Edycja 2017, Moduł I Utworzenie i/lub wyposażenie placówki Senior +`. -

RIR. 272.2.255.2017 P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zakup i dostawa wyposażenia kuchni w ramach zadania inwestycyjnego Utworzenie Klubu Senior + poprzez przebudowę budynku na ul. Parkowej 4 w m. Ujazd dz. nr ewidencyjny 1235, Obręb geodezyjny Ujazd w ramach dofinansowanego zadania publicznego pod nazwą Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior +realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015  2020 Edycja 2017, Moduł I Utworzenie i/lub wyposażenie placówki Senior +. -

RIR.042.7.2.2017 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Akademia kreatywnego przedszkolaka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. -

RIR.042.07.3.2017 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Zakup i dostawa pomocy plastycznych w ramach projektu Akademia kreatywnego przedszkolaka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. -

RIR.271.1.11.2017 P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Ujeździe -

RIR.042.7.6.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na Zakup i dostawa środków higieny osobistej i chemicznych w ramach projektu Akademia kreatywnego przedszkolaka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 19 2017
godz. 14:00

RIR.042.7.7.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na Zakup i dostawa wyposażenia kuchenno-jadalnego w ramach projektu Akademia kreatywnego przedszkolaka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 19 2017
godz. 14:00

RIR.042.7.5.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na Zakup i dostawę sprzętu RTV i AGD w ramach projektu Akademia kreatywnego przedszkolaka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 20 2017
godz. 14:00

RIR.042.7.1.2017 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Zakup i dostawa mebli i drobnego wyposażenia w ramach projektu Akademia kreatywnego przedszkolaka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. -

RIR.042.7.4.2017 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zakup i dostawę pomocy do zabaw w ramach projektu Akademia kreatywnego przedszkolaka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. -

RIR.272.2.272.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na Zakup i dostawa sprzętu AGD w ramach zadania inwestycyjnego Utworzenie Klubu Senior + poprzez przebudowę budynku na ul. Parkowej 4 w m. Ujazd dz. nr ewidencyjny 1235, Obręb geodezyjny Ujazd,w ramach dofinansowanego zadania publicznego pod nazwą Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior +realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015  2020 Edycja 2017, Moduł I Utworzenie i/lub wyposażenie placówki Senior + -

RIR.272.2.273.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na Zakup i dostawa sprzętu RTV w ramach zadania inwestycyjnego Utworzenie Klubu Senior + poprzez przebudowę budynku na ul. Parkowej 4 w m. Ujazd dz. nr ewidencyjny 1235, Obręb geodezyjny Ujazd,w ramach dofinansowanego zadania publicznego pod nazwą Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior +realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015  2020 Edycja 2017, Moduł I Utworzenie i/lub wyposażenie placówki Senior + -

RIR.272.2.274.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na Zakup i dostawa sprzętu komputerowegow ramach zadania inwestycyjnego Utworzenie Klubu Senior + poprzez przebudowę budynku na ul. Parkowej 4 w m. Ujazd dz. nr ewidencyjny 1235, Obręb geodezyjny Ujazd,w ramach dofinansowanego zadania publicznego pod nazwą Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior +realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015  2020 Edycja 2017, Moduł I Utworzenie i/lub wyposażenie placówki Senior + - 

Poniżej możesz wpisać słowa pod kątem których przetargi zostaną przeszukane
(jedno lub więcej słów oddzielonych spacją)

Możesz również wybrać przedział czasu w którym przetarg został opublikowany:
od  
do  


 Kliknij tutaj aby zapisać się lub zrezygnować z otrzymywania powiadomień o nowych ogłoszeniach na e-mail.
Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl