Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU DO PRACY W URZĘDZIE GMINY W UJEŹDZIE NA STANOWISKU MŁODSZEGO REFERENTA DS. PROMOCJI I KULTURY
 Żaneta Bykowska-Winkiel      28.12.2018 godz. 9:19


Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.9.2018.HB

Data publikacji ogłoszenia: 10 grudnia 2018 r.

Termin składania ofert: 21 grudnia 2018 r.

Data publikacji informacji o wynikach naboru: 28 grudnia 2018 r.

 

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy
w Urzędzie Gminy w Ujeździe z siedzibą 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, na stanowisko młodszego referenta ds. promocji i kultury została wybrana Pani Zuzanna WALCZAK-STASIOŁEK, zam. Ujazd

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Zuzanna Walczak-Stasiołek spełniła wymagania formalne i dodatkowe określone w ogłoszeniu
o naborze. Wykazała się wiedzą merytoryczną oraz dobrą znajomością przepisów niezbędnych do realizacji zakresu obowiązków na stanowisku młodszego referenta ds. promocji i kultury w Urzędzie Gminy w Ujeździe.

 

Ujazd, dnia 28 grudnia 2018 r.

 

WÓJT GMINY UJAZD

                                                                         (-) Artur PAWLAK

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko MŁODSZEGO REFERENTA DS. PROMOCJI I KULTURY

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl