Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU DO PRACY W URZĘDZIE GMINY W UJEŹDZIE NA STANOWISKU PODINSPEKTORA DS. PLANOWANIA I POLITYKI PRZESTRZENNEJ
 Grzegorz Dratwa      07.12.2018 godz. 20:09


 Informacja o Wynikach Naboru

do pracy w  Urzędzie Gminy w Ujeździe Na Stanowisku

Podinspektora ds. planowania i polityki przestrzennej

 

 

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.7.2018.HB

Data publikacji ogłoszenia: 20 listopada 2018 r.

Termin składania ofert: 4 grudnia 2018 r.

Data publikacji informacji o wynikach naboru: 7 grudnia 2018 r.

 

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy
w Urzędzie Gminy w Ujeździe z siedzibą 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, na stanowisko podinspektora ds. planowania i polityki przestrzennej została wybrana Pani Małgorzata BĄK, zam. Maksymów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Bąk spełniła wymagania formalne i dodatkowe określone w ogłoszeniu
o naborze. Wykazała się wiedzą merytoryczną oraz dobrą znajomością przepisów niezbędnych do realizacji zakresu obowiązków na stanowisku podinspektora ds. planowania i polityki przestrzennej
w Urzędzie Gminy w Ujeździe.

 

Ujazd, dnia 7 grudnia 2018 r.

 

WÓJT GMINY UJAZD

 

                                                                                         Artur PAWLAK

 

Informacja o wynikach naboru

 

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl